Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 125 Sách giáo khoa Hóa học 8

Chào mừng bạn đến với Gmod.apk hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết Bài 2 trang 125 hi vọng sẽ giúp ích cho bạn

Bài 1 trang 125 sgk Hóa học lớp 8

Dùng từ, cụm từ trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Nước là hợp chất tạo bởi hai…………là ………….và ……………..Nước tác dụng với một số …………….ở nhiệt độ thường và một số ……………tạo ra bazơ; tác dụng với nhiều …………..tạo ra axit.

Hướng dẫn giải:

Nước là hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là hidro và oxi. Nước tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường và một số oxit bazơ tạo ra bazơ, tác dụng với một số oxit axit tạo ra axit…

Bài 2 trang 125 sgk Hóa học lớp 8

Bằng những phương pháp nào có thể chứng minh được thành phần định tính và định lượng của nước? Viết các phương trình hóa học có thể xảy ra?

Hướng dẫn giải:

Bằng phương pháp hóa học (dùng dòng điện tách nước, đốt bằng tia lửa điện, hay tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường) hay phương pháp vật lí (nhiệt độ sôi, hóa rắn thành đá và tuyết), ta có thể chứng minh được thành phần định tính và định lượng của nước. Phương trình hóa học:

2H2O (overset{dp}{rightarrow}) 2H2 + O2

2Na+ 2H2O → 2NaOH + H2↑

Bài 3 trang 125 sgk Hóa học lớp 8

Tính thể tích khí hidro và khí oxi (ở đktc) cần tác dụng với nhau để tạo ra được 1,8 g nước.

Hướng dẫn giải:

Số mol nước tạo thành là:

(n_{H_{2}O}) = (frac{1,8}{18}) = 0,1 (mol)

Phương trình phản ứng:

2H2 + O2 → 2H2O

2 mol 1 mol 2 mol

0,1 mol 0,05 mol 0,1 mol

Thể tích khí hidro tham gia phản ứng:

V = 22,4 x 0,1 = 2,24 (lít)

Thể tích khí oxi tham gia phản ứng:

V = 22,4 x 0,05 = 1,12 (lít)

Bài 4 trang 125 sgk Hóa học lớp 8

Tính khối lượng nước ở trạng thái lỏng sẽ thu được khi đốt cháy hoàn toàn 112 lít khí hidro (ở đktc) với khí oxi.

Hướng dẫn giải:

Phương trình phản ứng:

2H2 + O2 → 2H2O

2 mol 1 mol 2 mol

5 mol 2,5 mol 5mol

Số mol khí hidro tham gia phản ứng là:

(n_{H_{2}}) = (frac{112}{22,4}) = 5(mol)

Khối lượng nước thu được là:

(m_{H_{2}O}) = 18 x 5 = 90 (g)

Khối lượng riêng của nước là 1 g/ml, suy ra thể tích nước (ở dạng lỏng) thu được là:

V = (frac{m}{d}) = (frac{90}{1}) = 90 (ml)

Bài 5 trang 125 sgk Hóa học 8

Viết các phương trình phản ứng hóa học tạo ra bazơ và axit. Làm thế nào để nhận biết được dung dịch axit và dung dịch bazơ ?

Hướng dẫn giải:

Phương trình phản ứng:

CaO + H2O → Ca(OH)2

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Nhận biết dung dịch axit bằng cách nhúng quỳ tím vào làm đổi màu quỳ tím thành đỏ, dung dịch bazơ làm đổi màu quỳ tím thành xanh

Bài 6 trang 125 sgk Hóa học lớp 8

Hãy kể những dẫn chứng về vai trò quan trọng của nước trong đời sống và sản xuất mà em nhìn thấy trực tiếp? Nêu những biện pháp chống ô nhiễm ở địa phương em?

Hướng dẫn giải:

Vai trò: Nước hòa tan nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể sống. Nước cũng tham gia vào nhiều quá trình hóa học quan trọng trong cơ thể người và động vật. Nước rất cần thiết cho đời sống hàng ngày, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải….

Biện pháp chống ô nhiễm: học sinh tự nêu (có thể nêu là tiết kiệm nước….)

Giaibaitap.me

You might also like
Tắt Quảng Cáo [X]