Chào mừng bạn đến với Gmod.apk hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết Bài tập toán lớp 3 tập 2 trang 65 hi vọng sẽ giúp ích cho bạn

Với lời giải Vở bài tập Toán lớp 3 trang 65 Tập 2 và lời giải sgk Toán lớp 3 trang 65 sách mới Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều giúp học sinh lớp 3 dễ dàng làm bài tập trong VBT Toán lớp 3 trang 65. Bạn vào tên trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 65 Tập 2 Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều

– Vở bài tập Toán lớp 3 trang 65 Tập 2 (sách mới):

 • (Chân trời sáng tạo) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 65, 66 Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

  Xem lời giải

 • (Cánh diều) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 63, 64, 65 Bài 85: Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000 (Tiếp theo)

  Xem lời giải

 • (Kết nối tri thức) Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 62: Luyện tập chung (Tập 2 trang 63, 64, 65, 66)

  Xem lời giải

– Vở bài tập Toán lớp 3 trang 65 Tập 1 (sách mới):

 • (Chân trời sáng tạo) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 65 Bảng nhân 8

  Xem lời giải

 • (Cánh diều) Vở bài tập Toán lớp 3 trang 65 Bài 31: Nhân số tròn chục với một chữ số

  Xem lời giải

 • (Kết nối tri thức) Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 25: Phép chia hết, phép chia có dư (trang 64, 65)

  Xem lời giải

Giải sgk Toán lớp 3 trang 65 (cả ba sách)

– Chân trời sáng tạo:

 • (Chân trời sáng tạo Tập 1) Giải Toán lớp 3 trang 65 Bảng chia 8

  Xem lời giải

 • (Chân trời sáng tạo Tập 2) Giải Toán lớp 3 trang 65, 66, 67 Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số

  Xem lời giải

– Kết nối tri thức:

 • (Kết nối tri thức Tập 1) Giải Toán lớp 3 trang 65, 66 Bài 22: Luyện tập chung

  Xem lời giải

 • (Kết nối tri thức Tập 2) Giải Toán lớp 3 trang 64, 65 Bài 61: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn

  Xem lời giải

– Cánh diều:

 • (Cánh diều Tập 1) Giải Toán lớp 3 trang 65, 66 Em vui học toán

  Xem lời giải

 • (Cánh diều Tập 2) Giải Toán lớp 3 trang 65, 66 Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000

  Xem lời giải

Lưu trữ: Giải Vở bài tập Toán lớp 3 trang 65 (sách cũ)

Bài 2 trang 65 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: Một miếng nhựa hình vuông cạnh 40mm. hỏi diện tích miếng nhựa đó là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Lời giải:

40mm = 4cm

Diện tích miếng nhựa là:

4 x 4 = 16 (cm2)

Đáp số: 16cm2.

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 3 hay khác:

 • Bài 1 trang 65 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: Viết vào ô trống (theo mẫu)…..

 • Bài 3 trang 65 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: Một hình vuông có chu vi là 24cm…..

 • Bài 4 trang 65 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: Ghép 6 miếng nhựa hình vuông cạnh…..

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Cánh diều
You might also like
Tắt Quảng Cáo [X]