Quy tắc dấu ngoặc Bài tập Toán lớp 6

Chào mừng bạn đến với Gmod.apk hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết Các dạng bài tập quy tắc dấu ngoặc lớp 6 hi vọng sẽ giúp ích cho bạn

Quy tắc dấu ngoặc Toán lớp 6 được biên soạn và đăng tải bao gồm các dạng bài tập và đáp án chi tiết được xây dựng theo trọng tâm chương trình học THCS Toán lớp 6 giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết. Chúc các em học sinh ôn tập thật tốt!

A. Quy tắc dấu ngoặc

– Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đằng trước, ta giữ nguyên dấu của các số hạng trong ngoặc.

a + (b – c + d) = a + b – c + d

– Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-“ đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu “+” đổi thành “-“, dấu “-“ đổi thành dấu “+”.

a – (b – c + d) = a – b + c – d

B. Tính nhanh

Phương pháp tính nhanh:

Để tính nhanh các tổng, ta áp dụng quy tắc dấu ngoặc để bỏ dấu ngoặc

+ Nếu đằng trước dấu ngoặc có dấu “+” khi bỏ ngoặc giữ nguyên dấu các số hạng bên trong ngoặc.

+ Nếu đằng trước ngoặc có dấu “-“ khi bỏ ngoặc phải đổi dấu các số hạng trong ngoặc.

Sau đó áp dụng các tình chất giao hoán, kết hợp trong tổng đại số.

Chú ý: Khi kết hợp các cặp số hạng ta thường kết hợp:

+ Các cặp số đối nhau

+ Các cặp số có kết quả tròn chục hoặc tròn trăm, …

+ Nhóm các số hạng vào trong ngoặc …

C. Bài tập vận dụng quy tắc dấu ngoặc

Hướng dẫn giải

a) (2354 – 45) – 2354

= 2354 – 45 – 2354 (Bỏ dấu ngoặc)

= (2354 – 2354) – 45 (Tính chất kết hợp)

= 0 – 45 = -45

b) (-2009) – (234 – 2009)

= -2009 – 234 + 2009 (Quy tắc bỏ ngoặc với dấu “-“ trước ngoặc)

= (-2009 + 2009) – 234 (Tính chất kết hợp)

= 0 – 234 = -234

c) (16 + 23) + (153 – 16 – 23)

= 16 + 23 + 153 – 16 – 23 (Quy tắc bỏ ngoặc với dấu “+“ trước ngoặc)

= (16 – 16) + (23 – 23) + 153 (Tính chất kết hợp)

= 0 + 0 + 153 = 153

d) (134 – 167 + 45) – (134 + 45)

= 134 – 167 + 45 – 134 – 45 (Quy tắc bỏ ngoặc với dấu “-“ trước ngoặc)

= (134 – 134) + (45 – 45) – 167 (Tính chất kết hợp)

= 0 + 0 – 167 = -167

Hướng dẫn giải

a) (a + b +c) – (a – b + c)

= a + b + c – a + b – c (Quy tắc bỏ ngoặc với dấu “-“ trước ngoặc)

= (a – a) + (b + b) + (c – c) (Tính chất kết hợp)

= 0 + 2b + 0 = 2b

b) (a + b – c) + (a – b) – (a – b – c)

= a + b – c + a – b – a + b + c (Quy tắc bỏ ngoặc với dấu “-“ trước ngoặc)

= (a + a – a) + (b – b + b) + (-c + c) (Tính chất kết hợp)

= a + b

c) -(a – b – c) – (-a + b + c) – (a – b + c)

= -a + b + c + a – b – c – a + b – c (Quy tắc bỏ ngoặc với dấu “-“ trước ngoặc)

= (-a + a – a) + (b – b + b) + (c – c – c) (Tính chất kết hợp)

= -a + b – c

Hướng dẫn giải

a) x + y + z – y = x + (y – y) + z = x + z = -53 + (-15) = -68

b) 16 + x – (y + z) – x

= 16 + (x – x) – (y + z)

= 16 + 0 – (y + z)

= 16 – [45 + (-15)]

= 16 – 30 = -14

Hướng dẫn giải

a, 23 – 18 + 27 – 12

= (23 + 27) – (18 + 12)

= 50 – 30

= 20 b, (127 – 205) – (25 + 327)

= (127 – 327) – (205 – 25)

= – 200 – 180

= – 380

c, 125. (28 + 72) – 25.(3^2.4 + 64)

= 125.100 – 25. (9.4 + 64)

= 125.100 – 25.(36 + 64)

= 125.100 – 25.100

= (125 – 25).100

= 100.100 = 10000

Hướng dẫn giải

a) x + (-30) – [ 95 + (- 40) + ( – 30)]

= x + (- 30) – 95 – ( -40) – (- 30)

= x + (- 30) – 95 + 40 + 30

= x – 95 + 40 + (- 30 + 30)

= x – 55 b) a + (273 – 120) – (270 -120)

= a + 273 -120 -270 +120

= a + (273 – 270 ) + (-120 +120)

= a + 3 c) b – (294 + 130) + (94 + 130)

= b – 294 -130 + 94 +130

= b + (- 294 +94) + (- 130 + 130)

= b + (- 200)

D. Bài tập luyện tập quy tắc dấu ngoặc

Bài tập 1: Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a) (1267 – 196) – (267 + 304)

b) (3965 – 2378) – (437 – 1378) – 528

c) (2002 – 79 + 15) – (-79 + 15)

d) -329 – (15 – 101) – (25 – 440)

Bài tập 2: Tính nhanh:

a) -3752 – (29 – 3632) – 51

b) 321 + {-15 + [30 + (-321)]}

c) 4524 – (864 – 999) – (36 + 3999)

d) 1000 – (137 + 572) + (263 – 391)

Bài tập 3: Cho a = -13; b = 25, c = -30. Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) a + b – (c + b)

b) a + a + 12 – b

c) 25 + a – (b + c) – a

Mời các bạn tải tài liệu miễn phí tham khảo hướng dẫn giải chi tiết!

Hy vọng tài liệu Toán lớp 6 Quy tắc dấu ngoặc sẽ giúp các em học sinh củng cố, ghi nhớ lý thuyết, bài tập tính nhanh Toán lớp 6. Đây cũng là phần kiến thức thường xuất hiện trong các bài thi, bài kiểm tra môn Toán lớp 6, chính vì vậy việc nắm vững các kiến thức là rất quan trọng giúp các em học sinh có thể đạt điểm cao trong các bài thi của mình. Hy vọng tài liệu trên sẽ giúp các em học sinh ghi nhớ lý thuyết về tam giác từ đó vận dụng giải các bài toán về tam giác một cách dễ dàng hơn. Chúc các em học tốt.

You might also like
Tắt Quảng Cáo [X]