Đánh giá và nhận xét chung tình hình của công ty

Chào mừng bạn đến với Gmod.apk hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết Cách viết nhận xét về công ty hi vọng sẽ giúp ích cho bạn

a. Thuận lợi:

3.1. Đánh giá và nhận xét chung tình hình của công ty

3.1.1. Đánh giá và nhận xét về tình hình hoạt động

marketing

Hoạt động Marketing ở Công ty ngày càng được hoàn thiện hơn. Công ty thấy rõ được tầm quan trọng của Marketing đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy hàng năm Công ty luôn chú trọng đầu tư vào hoạt động Marketing. Công ty tổ chức một phòng thị trường riêng với các nhân viên có

trình độ chuyên môn, làm việc đạt hiệu quả cao. Công ty còn có các biện pháp cho công tác Marketing, cụ thể bằng hình thức mở đợt khuyến mại đặc biệt với khách hàng vào những dịp lễ, tết, nhằm thu hút khách hàng, gây sự chú ý của khách hàng. ngoài ra còn có các chính sách về hoạt động Marketing như: Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh, nhà cung ứng, các đại lý trung gian, khách hàng để từ đó có các trương trình khuyến mãi thu hút khách hàng. Qua hoạt động Marketing Công ty thu được kết quả khả quan trong tình hình tiêu thụ. Nó được thể hiện qua số liệu hàng hóa, doanh thu và lợi nhuận sau thuế.

Tình hình tiêu thụ sản phẩm năm 2009 tăng lên so với năm 2008. Vì vậy Công ty cần có kế hoạch để luôn giữ vững tỷ lệ tăng đó và ngày càng cao hơn. Công ty đạt được thành tích như vậy là do sản phẩm của Công ty đảm bảo chất lượng, thời gian giao hàng đúng, thủ tục giao hàng nhanh gọn, có phương tiện vận tải phục vụ khi khách hàng cần, đầu tư vào quảng cáo, khuyến mãi và sử dụng kênh phân phối hợp lý.

3.1.2. Nhận xét về lao động, tiền lương

– Để nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty trở thành một tổ chức lớn có uy tín trong thị trường (giàn giáo-cốp pha Việt Nam) thì công ty phải chú trọng tới nguồn nhân lực của mình, phải khuyến khích và có chế độ ưu đãi đặc biệt đối với những nhân viên đã làm tốt phần việc của mình, có tay nghề cao, có những phát minh mới trong công việc.

– Xây dựng một mức lương cơ bản, trả công xứng đáng với sức lao động mà người lao động bỏ ra. Từ đó sẽ thúc đẩy được nhân viên lao động với hiệu quả cao hơn.

– Nhân viên sẽ được thưởng với mức thu nhập gia tăng nếu vượt mức kế hoạch.

– Công ty đã trả lương theo (mức lương sản phẩm) đó là hình thức trả lương theo kết quả lao động đo bằng sản phẩm tạo ra, lương có thưởng.

– Với hình thức trả lương có thưởng, không chỉ phải trả lương tăng thêm khi năng suất lao động tăng mà còn trả tăng thêm khi nâng cao chất lượng công việc chẳng hạn như: giám phế phẩm, tiết kiệm tiêu hao vật tư, có phát minh sáng kiến mới có lợi cho công việc đó là các khoản tiền.

+ Tiền thưởng năng suất. + Tiền thưởng chất lượng + Tiền thưởng tiết kiệm

– Ngoài ra việc đánh giá mức độ đóng góp để hoàn thành công việc của người lao động thì phải phản ánh được chất lượng, số lượng lao động thực tế của người lao động do tập thể bàn bạc và quyết định một cách dân chủ, việc đưa các chỉ tiêu đánh giá bằng phương pháp cho điểm tuỳ theo điều kiện cụ thể của doanh nghiệp nhưng phải phù hợp các nội dung cơ bản sau:

– Những người hưởng hệ số lương cao thì phải là người có trình độ tay nghề cao năm và áp dụng phương pháp lao động tiên tiến, ngày công lao động đạt và vượt mức năng suất cá nhân.

– Những người được hưởng hệ số trung bình là bảo đảm ngày, giờ, chấp hành sự phân công của người phụ trách, đạt năng suất cá nhân, đảm bảo an toàn lao động.

– Những người hưởng hệ số thấp là những người không đảm bảo ngày công quy định, chấp hành chưa nghiêm sự phân công của người phụ trách, không được đưa năng suất lao động.

– Về chính sách phúc lợi cho các cán bộ công nhân viên của công ty, cho tới nay các hoạt động phúc lợi của công ty đã có kết quả khá tốt, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, tạo cảm giác an toàn trong công việc, đó là các hoạt động khuyến khích cả về vật chất lẫn tinh thần cho người lao động đòi hỏi công ty phải duy trì và phát triển nhiều hơn công tác này.

– Bên cạnh các chế độ trả lương và phúc lợi xã hội, công ty cần có các hình thức khác như thưởng phạt kịp thời đối với những người hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ được giao, công ty nên tạo điều kiện cho sự nghiệp thăng tiến của họ, có vậy mới khuyến khích được họ đông viên được tinh thần tự giác cao của họ để kíp thời khen thưởng những lao động có thành tích xuất sắc, sáng tạo trong công việc, đem lại hiệu quả cao cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

3.1.3. Đánh giá tình hình quản lý vật tư, tài sản cố định

* )Tình hình sử dụng tài sản cố định:

Tài sản cố định được sử dụng một cách triệt để, hết công xuất và đươc tính khấu hao hàng năm theo quy định của nhà nước. Sử dụng phù hợp các tính năng, công dụng để phuc vụ sản xuất có hiệu quả nhất, phục vụ tốt nhất nhu cầu của Công ty.

Tài sản cố định của Công ty rất đa dạng và nhiều chủng loại khác nhau. Điều đó chứng tỏ trong Công ty đã có những trú trong đầu tư vào máy móc. Nhà của vật kiến trúc, phương tiện vận tải tỷ lệ khấu hao lớn vì vậy Công ty lập kế hoạch đầu tư nhiều vào tài sản cố định, và tu sửa các thiết bị trong Công ty, và mua sắm tài sản mới, xây dựng cơ sở vật chất, và mở rộng thị trường.

3.1.4. Đánh giá tình hình chi phí và giá vốn của công ty

Công ty lập kế hoạch giá thành hàng năm để từ đó có kế hoạch sử dụng nguyên liệu đầu vào để làm sao giảm chi phí nhỏ nhất thực hiên hoàn thành kế hoạch giá thành. Công ty luôn đánh giá tình hình thực hiên kế hoạch giá vốn sau mỗi năm xem có hoàn thành thực hiện kế hoạch giá vốn hay không. Qua thực tế số liệu cụ thể Công ty để có cách xác định giá bán hợp lý, tuy nhiên Công ty cần chú ý hơn đế việc nghiên cứu giá bán của đối thủ cạnh tranh, các nhà cung cấp nguyên vật liệu giúp cho Công ty xác định giá bán hợp lý nhất.

3.2. Một số biện pháp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh3.2.1. Tăng cường công tác điều tra và tiêu thụ sản phẩm 3.2.1. Tăng cường công tác điều tra và tiêu thụ sản phẩm

Hiện tại công tác marketing của công ty do một bộ phận thị trường ở phòng kinh doanh đảm nhiệm. Từ khi Chuyển sang công ty cổ phần đến nay ,công ty đã đạt được những thành công nhất định như thiết lập được mối quan hệ lâu dài với một số khách hàng ,nhanh chóng đưa sản phẩm của mình vào thị trường…góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh có chiều hướng tốt hơn .Hiện nay trên thị trường có rất nhiều đối thủ cạnh tranh gay gắt và quyết liệt với công ty như sản phẩm của các công ty hay những đối tác có cùng sản phẩm vơi công ty mình.

3.2.2. Nâng cao chất lượng đào tạo lao động

– Việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho người lao động phải căn cứ vào mục tiêu phát triển của Công ty. Từ đó đánh giá chính xác nhu cầu hiện tại và những mục tiêu của những năm tiếp theo.

– Công ty còn mở ra trường Trung Cấp nghề Tiến Bộ và tuyển sinh người vào học và khi hoàn thành khoá học, học viên được trực tiếp tham gia sản xuất cho công ty.

– Để có đội ngũ cán bộ như mong muốn thì công ty cần có kế hoạch đào tạo để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của công tác quản trị.

– Đối với những lao động có chuyên môn nghiệp vụ thì phải có kế hoạch, chương trình cụ thể đặt ra để bồi dưỡng cho cán bộ vào các kỳ đến niên hạn xét bậc lương.

– Thực hiện công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức để họ có trách nhiệm, yêu thích công việc mình làm, để họ cố gắng hết sức mình vì sự nghiệp của công ty.

3.2.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu là một yếu tố đầu vào quan trọng của quá trình sản xuất kinh doanh.Thực hiện sử dụng hiệu quả nguyên vật liệu không chỉ dừng lại ở việc phát động phong trào sư dụng nguồn nguyên vật liệu hiệu quả trông công ty mà cần có những quy định cụ thể bắt buộc đối với người lao động, người lao động cần biết sử dụng nguyên vật liệu cho phù hợp với công việc sản xuất ,tránh lãng phí hoặc dư thừa nguyên vật liệu Việc xây dựng quy định ,quy chế sử dụng nguyên vật liệu phải dựa vào điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật như máy móc thiết bị, các định mức kinh tế kỹ thuật.Đảm bảo chất lượng nhưng tiết kiệm được tối đa nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuât kinh doanh.

3.2.4. Biện pháp nhằm cải thiện công tác quản lý

– Đó là bộ phận quan trọng của một tổ chức hay doanh nghiệp, cơ cấu là sự sắp đặt những bộ phận thành một hệ thống cơ cấu tổ chức quản lý trong doanh nghiệp, gồm các bộ phận chuyên môn hoá, có những nhiệm vụ và quyền hạn nhất định được bố trí theo từng cấp từng ngành, nghề.

– Việc đổi mới hoàn thiện các bộ phận trong cơ cấu tổ chức quản lý của công ty là một yếu tố cần thiết, phù hợp với cơ chế quản lý mới, nó phát huy được vai trò lãnh đạo của công ty.

– Ngoài một số Phòng ban chính của công ty ra thì công ty có thành lập và tổ chức sắp xết lại một số bộ phận bộ máy quản lý trong thời kỳ phát triển, giúp công ty hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hiệu qủa.

Chủ yếu tất cả các công tác hoạch định công việc của công ty nay chuyển toàn bộ sang phòng tổ chức.

KẾT LUẬN

Qua thời gian thực tập tại công ty Cổ Phần Tập đoàn Tiến Bộ em đã có những hiểu biết vể những quá trình sản xuất, quá trình kinh doanh của công ty. Trong đó có những điểm mạnh mà công ty đang khai thác và phát triển nhằm tạo những thuận lợi và những nguồn lợi cho công ty. Bên cạnh đó còn có những điểm yếu cần khắc phục triệt để, tháo gỡ những khó khăn và phát huy những tiềm lực mà công ty đang có.

Nhìn chung tình hình hoạt động của công ty tương đối ổn định, tình hình tài chính ổn định, doanh thu hàng năm tăng một cách đáng kể, đấy chính là nhờ sự năng động và hiểu biết của các cấp quản trị của công ty và năng lực làm việc của những công nhân trong công ty. Là một đơn vị luôn có uy tín với khách hàng, là địa chỉ tin cậy của người tiêu dùng. Hơn nữa Công ty biết trú trọng đầu tư vào công tác chuyên môn, nâng cao tay nghề cho cán bộ công nhân viên.

Đặc biệt Công ty biết khai thác triệt để các nguồn vốn, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, chi tiêu một cách hợp lý, chi đúng, chi đủ. Tiết kiệm chi phí một cách hợp lý, làm tốt khâu này chính là đang từng bước đưa Công ty ngày một đi lên.

Về con người tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên học tập để nâng cao tay nghề, nâng cao trình độ hiểu biết trong quá trình sử dụng máy móc thiết bị, để phục vụ lợi ích cho Công ty và cho chính mình. Tạo điều kiện khuyến khích người lao động nhằm phát huy hết khả năng, năng lực sẵn có của bản thân .

Chính vì những thuận lợi như vậy nên công ty đã và đang dần từng bước phát triển tiến cùng với sự phát triển của đất nước.

Qua thời gian thực tập tại công ty em nhận thấy ngoài những điểm mạnh công ty còn có một số điểm yếu kém khó khăn cần khắc phục và hoàn thiện hơn trong thời gian tới đặc biệt về vấn đề Quản trị nhân lực của công ty để có thể duy trì và phát triển một cách hiệu quả nhất vì vậy em xin chọn đề tài: “ MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ ”

Em xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo và tập thể cán bộ lãnh đạo, công nhân viên Công ty đã giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành tốt đợt thực tập tốt nghiệp và bài báo cáo này. Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn tới cô Dương Thuý Hương là người trực tiếp hướng dẫn em!

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 04 năm 2009

Sinh viên thực hiện

Vũ Văn Quảng

TÀI LIỆU THAM KHẢO.

1. Philip Kotler, “Quản Trị Marketing”, NXB Thống Kê.

2. Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân (2004), “ Giáo Trình Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh”, NXB Thống Kê.

3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, các báo cáo tài chính, các số liệu khác của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Tiến Bộ trong hai năm 2008 và 2009.

You might also like
Tắt Quảng Cáo [X]