Trắc nghiệm sinh học 9 chương 2: Hệ sinh thái (P2)

Chào mừng bạn đến với Gmod.apk hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết Câu hỏi trắc nghiệm sinh 9 chương hệ sinh thái hi vọng sẽ giúp ích cho bạn

Câu 1: Tập hợp sinh vật nào sau đây gọi là quần thể?

 • A. Tập hợp cá sống trong Hồ Tây.
 • B. Tập hợp cá Cóc sống trong Vườn Quốc Gia Tam Đảo.
 • C. Tập hợp cây thân leo trong rừng mưa nhiệt đới.
 • D. Tập hợp cỏ dại trên một cánh đồng.

Câu 2: Một quần thể hươu có số lượng cá thể ở các nhóm tuổi như sau:

– Nhóm tuổi trước sinh sản: 25 con/ha- Nhóm tuổi sinh sản: 45 con/ha- Nhóm tuổi sau sinh sản: 15 con/ha

Biểu đồ tháp tuổi của quần thể này đang ở dạng nào?

 • A. Dạng phát triển.
 • B. Dạng ổn định.
 • C. Vừa ở dạng ổn định vừa ở dạng phát triển.
 • D. Dạng giảm sút.

Câu 3: Tăng dân số nhanh có thể dẫn đến tình trạng nào sau đây

 • A. Thiếu nơi ở, ô nhiễm môi trường, nhưng làm cho kinh tế phát triển mạnh ảnh hưởng tốt đến người lao động
 • B. Lực lượng lao động tăng, làm dư thừa sức lao động dẫn đến năng suất lao động giảm
 • C. Lực lượng lao động tăng, khai thác triệt để nguồn tài nguyên làm năng suất lao động cũng tăng.
 • D. Thiếu nơi ở, nguồn thức ăn, nước uống, ô nhiễm môi trường, tàn phá rừng và các tài nguyên khác.

Câu 4: Mục đích của việc thực hiện Pháp lệnh dân số ở Việt Nam là

 • A. Bảo đảm chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội
 • B. Bảo vệ môi trường không khí trong lành
 • C. Bảo vệ tài nguyên khoáng sản của quốc gia
 • D. Nâng cao dân trí cho người có thu nhập thấp

Câu 5: Độ đa dạng của quần xã sinh vật được thể hiện ở:

 • A. Mật độ của các nhóm cá thể trong quần xã
 • B. Mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã
 • C. Sự khác nhau về lứa tuổi của các cá thể trong quần xã
 • D. Biến động về mật độ cá thể trong quần xã

Câu 6: Chỉ số thể hiện mật độ cá thể của từng loài trong quần xã là:

 • A. Độ đa dạng
 • B. Độ nhiều
 • C. Độ thường gặp
 • D. Độ tập trung

Câu 7: Thành phần hữu sinh của hệ sinh thái gồm:

 • A. sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ
 • B. sinh vật tiêu thụ bậc 1, sinh vật tiêu thụ bậc 2, sinh vật phân giải
 • C. sinh vật sản xuất, sinh vật phân giải
 • D. sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải

Câu 8: Sinh vật nào sau đây luôn là mắt xích chung trong các chuỗi thức ăn?

 • A. Cây xanh và động vật ăn thịt
 • B. Cây xanh và sinh vật tiêu thụ
 • C. Động vật ăn thịt, vi khuẩn và nấm
 • D. Cây xanh, vi khuẩn và nấm

Câu 9: Hoạt động nông nghiệp đem lại lợi ích gì trong xã hội nông nghiệp?

 • A. Hình thành các hệ sinh thái trồng trọt
 • B. Tích luỹ thêm nhiều giống vật nuôi
 • C. Tích luỹ thêm nhiều giống cây trồng, vật nuôi
 • D. Tích luỹ thêm nhiều giống cây trồng, vật nuôi và hình thành các hệ sinh thái trồng trọt

Câu 10: Nguyên nhân chủ yếu làm mất cân bằng sinh thái là do:

 • A. Hoạt động của con người
 • B. Hoạt động của sinh vật
 • C. Hoạt động của núi lửa
 • D. Cả A và B

Câu 11: Sinh vật nào là mắt xích cuối cùng trong chuỗi thức ăn hoàn chỉnh?

 • A. Vi sinh vật phân giải
 • B. Động vật ăn thực vật
 • C. Động vật ăn thịt
 • D. Thực vật

Câu 12: Tập hợp các sinh vật nào sau đây được coi là một quân xã?

 • A. Đôi cọ ở Vĩnh Phúc
 • B. Đàn hải âu ở biển
 • C. Bây sói trong rừng
 • D. Tôm, cá trong hỗ tự nhiên

Câu 13: Hiện tượng khống chế sinh học có thể xảy ra giữa các quần thể nào sau đây trong quần xã ?

 • A. Quần thể chim sâu và quần thể sâu đo
 • B. Quần thể ếch đồng và quần thể chim sẻ
 • C. Quần thể chim sẻ và quần thể chim chào mào
 • D. Quần thể cá chép và quần thể cá mè

Câu 14: Số lượng cá thể trong quần xã thay đổi theo những điều kiện của ngoại cảnh. Tuy nhiên, số lượng cá thể luôn luôn được khống chế ở mức độ nhất định phù hợp với khả năng của môi trường. Hiện tượng này được gọi là gì ?

 • A. Sự bất biến của quần xã
 • B. Sự phát triển của quần xã
 • C. Sự giảm sút của quần xã
 • D. Sự cân bằng sinh học trong quần xã

Câu 15: Dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu đặc trưng của quần xã ?

 • A. Tỉ lệ giởi tính
 • B. Thành phần nhóm tuổi
 • C. Kinh tế – xã hội
 • D. Số lượng các loài trong quần xã
You might also like
Tắt Quảng Cáo [X]