Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (P2)

Chào mừng bạn đến với Gmod.apk hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết Câu hỏi trắc nghiệm về chiến dịch điện biên phủ hi vọng sẽ giúp ích cho bạn

Câu 1: Trung ương Đảng và Bác Hồ đã họp và nêu quyết tâm giành thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ để kết thúc kháng chiến ở đâu, thời gian nào?

 • A. Mùa đông năm 1953, tại chiến khu Việt Bắc
 • B. Mùa xuân năm 1953, tại chiến khu Việt Bắc
 • C. Mùa hạ năm 1953, tại chiến khu Việt Bắc
 • D. Mùa thu năm 1953, tại chiến khu Việt Bắc

Câu 2: Đâu là đáp án không đúng

Ta đã chuẩn bị cho chiến dịch với tinh thần cao nhất:

 • A. Nửa triệu chiến sĩ từ các mặt trận hành quân về Điện Biên Phủ
 • B. Hàng vạn tấn vũ khí được vận chuyển vào trận địa ..
 • C. Gần 3 vạn người từ các địa phương tham gia vận chuyển lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men lên Điện Biên Phủ.
 • D. Chỉ cần tiền tuyến chuẩn bị tốt và luôn sẵn sàng với tinh thần cao nhất

Câu 3: Quân ta nổ súng, mở màng cho chiến dịch Điện Biên Phủ vào thời gian nào?

 • A. 13 – 1 – 1954
 • B. 13 – 2 – 1954
 • C. 13 – 3 – 1954
 • D. 13 – 4 – 1954

Câu 4: Ta đã tiêu diệt lần lượt các vị trí phòng ngự phía Bắc của địch trong thời gian bao lâu?

 • A. 5 ngày
 • B.6 ngày
 • C. 7 ngày
 • D. 8 ngày

Câu 5: Các vị trí phòng ngự phía Bắc của địch là:

 • A. Him Lam
 • B. Độc Lập
 • C. Bản kéo
 • D. Him Lam, Độc Lập, Bản kéo

Câu 6: Trong trận chiến ở Him Lam ai là người đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai?

 • A. Bế Văn Đàn
 • B. Tô Vĩnh Diện
 • C. Phan Đình Giót
 • D. Trần Can

Câu 7: Ta đồng loạt công kích lần thứ 2 vào thời gian nào?

 • A. 30 – 3 – 1951
 • B. 30 – 3 – 1952
 • C. 30 – 3 – 1953
 • D. 30 – 3 – 1954

Câu 8: Ta đã kiểm soát được phần lớn các cứ điểm phía đông vào thời gian nào?

 • A. 22-4-1954
 • B. 23-4-1954
 • C. 24-4-1954
 • D. 26-4-1954

Câu 9: Địch vẫn còn kháng cự quyết liệt ở địa điểm nào?

 • A. A1
 • B. C1
 • C. A1, C1
 • D. Độc Lập

Câu 10: Ta mở đợt tấn công thứ 3, đánh chiếm các tỉnh còn lại thời gian nào?

 • A. 4-5-1954
 • B. 3-5-1954
 • C. 2-5-1954
 • D. 1-5-1954

Câu 11: Đồi A1 bị công phá vào thời gian nào?

 • A. Sáng 6-5-1954
 • B. Trưa 6-5-1954
 • C. Chiều 6-5-1954
 • D. Ngày 6-5-1954

Câu 12: Điện Biên Phủ thất thủ , ta bắt sống tướng Đờ Ca-xtơ-ri và Bộ chỉ huy địch thời gian nào?

 • A. 17 giờ 30 phút ngày 7-5 -1954
 • B. 17 giờ 20 phút ngày 7-5 -1954
 • C. 17 giờ 10 phút ngày 7-5 -1954
 • D. 17 giờ 30 phút ngày 7-5 -1954

Câu 13: Chiến dịch Điện Biên Phủ ta chia làm mấy đợt?

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 1
 • D. 2

Câu 14: Chọn câu không đúng:

Nguyên nhân thắng lợi:

 • A. Có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng .
 • B. Quân dân ta có tinh thần chiến đấu bất khuất kiên cường.
 • C. Ta đã chuẩn bị tối đa cho chiến dịch .
 • D.Mặc dù không nhận được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế nhưng ta vẫn dành được thắng lợi

Câu 15: Chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc oanh liệt cuộc tiến công đông -xuân 1953 -1954 của ta , đập tan “ Pháo đài không thể công phá ”của giặc Pháp , buộc chúng phải kí hiệp định Giơ-ne-vơ, rút quân về nước, kết thúc…………………… kháng chiến chống Pháp trường kì gian khổ.

 • A. 6 năm
 • B. 7 năm
 • C. 8 năm
 • D. 9 năm
You might also like
Tắt Quảng Cáo [X]