Chuyên đề chất khí bồi dưỡng HSG Vật lí 10

Chào mừng bạn đến với Gmod.apk hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết Chuyên đề chất khí lớp 10 hi vọng sẽ giúp ích cho bạn

Chuyên đề chất khí bồi dưỡng HSG Vật lí 10 gồm 62 trang, được trích dẫn từ cuốn sách Công Phá Đề Thi Học Sinh Giỏi Vật Lí Lớp 10 của tác giả Nguyễn Phú Đồng.

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC B. NHỮNG CHÚ Ý KHI GIẢI BÀI TẬP VỀ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG: – Khi áp dụng các định luật chất khí về các đẳng quá trình cần chú ý. + Kiểm tra điều kiện của khối khí: m const T const; dùng định luật Bôi- Mariôt; dùng định luật Saclơ; dùng định luật Gay-Luytxắc. + Đổi đơn vị nhiệt độ. + Trong lòng chất lỏng là áp suất tại điểm M trong lòng chất lỏng, cách mặt thoáng chất lỏng đoạn h; h p là áp suất do trọng lực cột chất lỏng gây ra. Nếu tính bằng mmHg thì: là khối lượng riêng và độ cao của cột chất lỏng; Hg là khối lượng riêng của Hg. + Biểu thức định luật Saclơ có thể viết dưới dạng. – Khi áp dụng định luật Đan-tôn cần chú ý: Trong cùng điều kiện, tỉ lệ áp suất riêng phần của các khí bằng tỉ lệ số mol của các khí trong hỗn hợp. – Khi áp dụng phương trình Clapêrôn-Menđêlêép cần chú ý đến giá trị của R trong các hệ đơn vị khác nhau. – Khi áp dụng phương trình cơ bản của khí lí tưởng cần kết hợp với các công thức khác như số phân tử khí trong bình A khối lượng một phân tử khí với n là số mol khí khối lượng riêng của khí. VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI: 1. Với dạng bài tập về các đẳng quá trình. Phương pháp giải là: – Sử dụng các công thức: + Định luật Bôilơ-Mariôt (đẳng nhiệt). + Định luật Saclơ (đẳng tích). + Định luật Gay-Luýtxắc (đẳng áp). – Một số chú ý. Điều kiện áp dụng các định luật: m xác định (m const bình kín) và các đẳng quá trình tương ứng. 2. Với dạng bài tập về hỗn hợp khí. Phương pháp giải là: – Sử dụng công thức: (định luật Đan-tôn). Với p là áp suất hỗn hợp khí là áp suất riêng phần. – Một số chú ý: Áp suất riêng phần tỉ lệ với số mol khí tương ứng. 3. Với dạng bài tập về các phương trình trạng thái. Phương pháp giải là: – Sử dụng các công thức: + Với biến đổi bất kì của một lượng khí xác định (phương trình trạng thái khí lí tưởng). + Với một trạng thái bất kì của một lượng khí: pV nRT (phương trình Clapêrôn-Menđêlêép). – Một số chú ý: + Từ phương trình trạng thái ta có thể suy ra các định luật cho các đẳng quá trình. + Khi áp dụng phương trình C-M cần chú ý đến hệ đơn vị sử dụng. + Với khí thực, ta có phương trình Vanđe Vanxơ và b những hằng số phụ thuộc vào loại khí thực ta xét (khí lí tưởng). 4. Với dạng bài tập về phương trình cơ bản của khí lí tưởng. Phương pháp giải là: – Sử dụng các công thức: + Phương trình cơ bản của khí lí tưởng (p là áp suất khí, 0 n là mật độ phân tử khí, m là khối lượng của một phân tử khí. v là giá trị trung bình của bình phương vận tốc các phân tử khí d mv là động năng trung bình của các phân tử khí). + Động năng trung bình của các phân tử khí là hằng số Bôn-zơ-man. – Một số chú ý: + Ta cũng có. + Số phân tử khí trong bình khối lượng một phân tử khí. Là khối lượng riêng của chất khí. C. CÁC BÀI TẬP VẬN DỤNG

[ads]

TẢI XUỐNG PDF TẢI XUỐNG WORD

You might also like
Tắt Quảng Cáo [X]