Học cơ khí | Giáo trình tự học AutoCAD 3D – hiệu quả nhất

Chào mừng bạn đến với Gmod.apk hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết Giáo trình autocad 3d hi vọng sẽ giúp ích cho bạn

Giáo trình tự học AutoCAD 3D

CHƯƠNG I: Một số thao tác cơ bản trong AutoCAD 3D

 • Giới thiệu về AutoCAD.
 • Đặc điểm của phần mềm AutoCAD.
 • Khởi động và thoát khỏi AutoCAD.
 • Các thành phần và cấu trúc của màn hình đồ hoạ.
 • Một số phím chọn.
 • Các lệnh thao tác trên bản vẽ.
 • Lệnh thiết lập bản vẽ cơ bản và hệ toạ độ.
 • Lệnh tạo khổ giấy Mvsetup.
 • Thiết lập giới hạn bản vẽ bằng lệnh Limits.
 • Hệ toạ độ.
 • Một số công cụ thường sử dụng trong CAD3D, Cách chuyển từ 2D sang 3D và ngược lại.
 • Định điểm trong mô hình không gian 3 chiều (Lệnh Vpoint).
 • Tạo các khung nhìn tĩnh (Lệnh Vports).
 • Các phương pháp nhập toạ độ của một điểm trong không gian 3 chiều.

Giáo trình tự học AutoCAD 3D - hiệu quả nhất

CHƯƠNG II: Hệ toạ độ và các phương pháp nhập điểm chính xác

Các hệ toạ độ trong bản vẽ AutoCAD.

Một số lệnh về toạ độ.

 1. Lệnh UCSICON.
 2. Lệnh UCS (Tạo hệ toạ độ mới).

Các phương thức truy bắt điểm đối với đối tượng 3D.

Giáo trình tự học AutoCAD 3D - hiệu quả nhất

CHƯƠNG III: Mô hình 3D dạng khung dây

 1. Đa tuyến 3D (Lệnh 3Dpoly).
 2. Vẽ đường cong bằng lệnh Spline.
 3. Hiệu chỉnh đa tuyến 3D (Lệnh Pedit).
 4. Kéo các đối tượng 2D thành mặt 3D (Elevation, Thickness).

CHƯƠNG IV: 3Dface và các mặt 3D chuẩn

Mặt phẳng 3D (3Dface).

Các đối tượng mặt 3D (3D objects, lệnh 3D).

 1. Lệnh tạo mặt hộp chữ nhật Box.
 2. Mặt nón Cone.
 3. Mặt nửa cầu dưới Dish.
 4. Mặt nửa cầu trên Dome.
 5. Hình đa diện Pyramid.
 6. Mặt lưới Mesh.
 7. Mặt cầu.
 8. Mặt xuyến Torus.
 9. Mặt hình nêm Wedge.

Giáo trình tự học AutoCAD 3D - hiệu quả nhất

CHƯƠNG V: Mặt lưới đa giác (3D Polygon meshes)

 • Lệnh Edgesurf (Mặt dạng tấm thảm bay).
 • Lệnh Revsurf (Mặt tròn xoay).
 • Lệnh Rulesurf (Mặt kẻ).
 • Lệnh Tabsurf (Mặt trụ).

CHƯƠNG VI: Tạo mô hình 3D khối rắn(Solids)

 • Tạo các miền (Region).
 • Khối hộp chữ nhật (Lệnh Box).
 • Khối hình nêm (Lệnh Wedge).
 • Khối nón (Lệnh Cone).
 • Khối trụ (Lệnh Cylinder).
 • Khội cầu (Lệnh Sphere).
 • Khối xuyến (Lệnh Torus).
 • Kéo dài đối tượng 2D thành khối rắn 3D (Lệnh Extrude).
 • Khối tròn xoay (Lệnh Revolve).
 • Một số phép toán đại số cho khối rắn: Cộng khối rắn (Union), trừ khối rắn (Subtract), giao khối rắn (Intersection).

Giáo trình tự học AutoCAD 3D - hiệu quả nhất

CHƯƠNG VII: Hiệu chỉnh mô hình khối rắn

 • Vát mép cạnh khối rắn (Lệnh Chamfer).
 • Tạo góc lượn tại giao tuyến giữa các mặt của khối rắn (Lệnh Fillet).
 • Cắt khối rắn thành hai phần (Lệnh Slice).

CHƯƠNG VIII: Các lệnh hỗ trợ thiết kế mô hình 3D

 • Phép xoay các đối tượng chung quanh một trục (Lệnh Rotate3D).
 • Phép lấy đối xứng các đối tượng qua một mặt phẳng (Lệnh Mirror3D).
 • Sao chép dãy các đối tượng trong không gian 3 chiều (Lệnh 3Darray).
 • Sắp xếp các đối tượng trong không gian 3 chiều (Lệnh Align).
 • Ghi kích thước và tô mặt cắt các mô hình 3D.
 • In mô hình 3D

Giáo trình tự học AutoCAD 3D - hiệu quả nhất

CHƯƠNG IX: Tô bóng mô hình khối rắn 3D

Phủ màu lên mô hình khối rắn (Shade).

Lệnh tô bóng khối rắn (Render).

 1. Tạo nguồn sáng (Lệnh Light).
 2. Phối hợp cảnh và nguồn sáng (Lệnh Scene).
 3. Lệnh Rmat (Materials).
 4. Lệnh tô bóng (Render).

Một số hình ảnh trong giáo trình

You might also like
Tắt Quảng Cáo [X]