Chào mừng bạn đến với Gmod.apk hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết Hóa lớp 10 bài 11 hi vọng sẽ giúp ích cho bạn

Trọn bộ lời giải Hóa học 10 Bài 11 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh lớp 10 dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập Hóa 10 Bài 11.

Giải Hóa học 10 Bài 11 sách mới

(Kết nối tri thức) Giải Hóa học 10 Bài 11: Liên kết ion

Giải Hóa học lớp 10 trang 51

 • Mở đầu trang 51 Hóa học 10: Hợp chất NaCl nóng chảy ở nhiệt độ cao và có khả năng dẫn điện khi nóng chảy ….

  Xem lời giải

I. Sự tạo thành ion

Giải Hóa học lớp 10 trang 52

 • Câu hỏi 1 trang 52 Hóa học 10: Hoàn thành các sơ đồ tạo thành ion sau: ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 2 trang 52 Hóa học 10: Viết cấu hình electron của các ion K+, Mg2+, F-, S2-. ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 3 trang 52 Hóa học 10: Vì sao một ion O2- kết hợp được với hai ion Li+? ….

  Xem lời giải

II. Sự tạo thành liên kết ion

 • Câu hỏi 4 trang 52 Hóa học 10: Cho các ion Na+, Mg2+, O2-, Cl-. Những ion nào có thể kết hợp với nhau ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 5 trang 52 Hóa học 10: Mô tả sự tạo thành liên kết ion trong: ….

  Xem lời giải

III. Tinh thể ion

Giải Hóa học lớp 10 trang 53

 • Hoạt động trang 53 Hóa học 10: Lắp ráp mô hình tinh thể NaCl ….

  Xem lời giải

Giải Hóa học lớp 10 trang 54

 • Hoạt động trang 54 Hóa học 10: Thử tính dẫn điện của hợp chất ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 6 trang 54 Hóa học 10: a) Vì sao muối ăn có nhiệt độ nóng chảy cao (801oC)? ….

  Xem lời giải

 • Em có thể trang 54 Hóa học 10: Giải thích một số tính chất đặc trưng của hợp chất ion và một số ứng dụng ….

  Xem lời giải

Lời giải bài tập Hóa học lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác:

 • Hóa 10 Bài 12: Liên kết cộng hóa trị

 • Hóa 10 Bài 13: Liên kết hydrogen và tương tác van der Waals

 • Hóa 10 Bài 14: Ôn tập chương 3

(Chân trời sáng tạo) Giải Hóa học 10 Bài 11: Liên kết hydrogen và tương tác van der waals

Giải Hóa học 10 trang 67

 • Mở đầu trang 67 Hóa học 10: Các nhà hóa học đã nghiên cứu và kết luận rằng nếu không có liên kết hydrogen ….

  Xem lời giải

1. Liên kết Hydrogen

 • Câu hỏi 1 trang 67 Hóa học 10: Giữa liên kết S-H và liên kết O-H, liên kết nào phân cực mạnh hơn? ….

  Xem lời giải

Giải Hóa học 10 trang 68

 • Câu hỏi 2 trang 68 Hóa học 10: Quan sát các Hình 11.2 và 11.3, em hiểu thế nào là liên kết hydrogen ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 3 trang 68 Hóa học 10: So sánh độ bền của liên kết hydrogen với liên kết cộng hóa trị và liên kết ion ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập trang 68 Hóa học 10: Điều gì đã khiến H2O có nhiệt độ sôi cao hơn H2S? ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 4 trang 68 Hóa học 10: So sánh nhiệt độ sôi và khả năng hòa tan trong nước giữa NH3 và CH4 ….

  Xem lời giải

Giải Hóa học 10 trang 69

 • Câu hỏi 5 trang 69 Hóa học 10: Giải thích vì sao một phân tử nước có thể tạo được liên kết hydrogen tối đa ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng trang 69 Hóa học 10: Vì sao nên tránh ướp lạnh các lon bia, nước giải khát,… trong ngăn đá của tủ lạnh? ….

  Xem lời giải

2. Tương tác van der waals

 • Câu hỏi 6 trang 69 Hóa học 10: Quan sát Hình 11.7, cho biết thế nào là một lưỡng cực tạm thời? ….

  Xem lời giải

Giải Hóa học 10 trang 70

 • Câu hỏi 7 trang 70 Hóa học 10: Các lưỡng cực tạm thời và lưỡng cực cảm ứng hút nhau bằng lực hút nào? ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 8 trang 70 Hóa học 10: Giải thích xu hướng biến đổi bán kính nguyên tử, nhiệt độ nóng chảy ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng trang 70 Hóa học 10: Tại sao nhện nước có thể di chuyển trên mặt nước? ….

  Xem lời giải

Giải Hóa học 10 trang 71

Bài tập (trang 71)

 • Bài 1 trang 71 Hóa học 10: Hợp chất nào dưới đây tạo được liên kết hydrogen liên phân tử ….

  Xem lời giải

 • Bài 2 trang 71 Hóa học 10: Sự phân bố electron không đồng đều trong một nguyên tử hay một phân tử ….

  Xem lời giải

 • Bài 3 trang 71 Hóa học 10: : Khí hiếm nào dưới đây có nhiệt độ sôi thấp nhất? ….

  Xem lời giải

 • Bài 4 trang 71 Hóa học 10: Biểu diễn liên kết hydrogen giữa các phân tử: ….

  Xem lời giải

 • Bài 5 trang 71 Hóa học 10: Trong hai chất ammonia (NH3) và phosphine (PH3) ….

  Xem lời giải

Lời giải bài tập Hóa học lớp 10 Chân trời sáng tạo hay khác:

 • Hóa 10 Bài 12: Phản ứng oxi hóa – khử và ứng dụng trong cuộc sống

 • Hóa 10 Bài 13: Enthalpy tạo thành và biến thiên enthalpy của phản ứng hóa học

 • Hóa 10 Bài 14: Tính biến thiên enthalpy của phản ứng hóa học

(Cánh diều) Giải Hóa học 10 Bài 11: Liên kết cộng hóa trị

Giải Hóa học 10 trang 57

 • Mở đầu trang 57 Hóa học 10: Công thức của CH2O có thể biểu diễn ở dạng công thức (1) ….

  Xem lời giải

I. Liên kết cộng hóa trị

 • Câu hỏi 1 trang 57 Hóa học 10: Mỗi nguyên tử trong phân tử HF (Hình 11.1) có bao nhiêu electron chung, bao nhiêu electron hóa trị riêng ….

  Xem lời giải

Giải Hóa học 10 trang 58

 • Câu hỏi 2 trang 58 Hóa học 10: Trong phân tử HCl, lớp electron ngoài cùng của Cl và H lần lượt là bao nhiêu electron? ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 3 trang 58 Hóa học 10: Nguyên tử fluorine (F) có cấu hình electron là ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 1 trang 58 Hóa học 10: Hãy biểu diễn sự hình thành các cặp electron chung cho phân tử NH3 ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 4 trang 58 Hóa học 10: Viết công thức Lewis của CO2 ….

  Xem lời giải

Giải Hóa học 10 trang 59

 • Câu hỏi 5 trang 59 Hóa học 10: Mô tả sự hình thành phân tử N2 từ hai nguyên tử N ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 6 trang 59 Hóa học 10: Những nguyên tử nào trong cation ammonium thỏa mãn quy tắc octet? ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 7 trang 59 Hóa học 10: Liên kết giữa nguyên tử N trong NH3 với H+ có phải là liên kết ion hay không? Vì sao? ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 2 trang 59 Hóa học 10: Trình bày sự hình thành ion hydronium (H3O+) từ H2O và H+ ….

  Xem lời giải

Giải Hóa học 10 trang 60

II. Phân loại liên kết theo độ âm điện

 • Luyện tập 3 trang 60 Hóa học 10: Dựa theo độ âm điện, hãy cho biết loại liên kết trong các phân tử ….

  Xem lời giải

Giải Hóa học 10 trang 61

III. Liên kết sigma (σ) và liên kết pi (π)

 • Luyện tập 4 trang 61 Hóa học 10: Viết ô orbital của lớp electron ngoài cùng cho nguyên tử H và F ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 5 trang 61 Hóa học 10: Viết ô orbital của lớp ngoài cùng cho nguyên tử N. Từ đó chỉ ra những AO nào ….

  Xem lời giải

Giải Hóa học 10 trang 62

IV. Năng lượng của liên kết cộng hóa trị

 • VẬn dụng trang 62 Hóa học 10: Xây dựng mô hình phân tử ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 6 trang 62 Hóa học 10: Sắp xếp năng lượng của các loại liên kết: liên kết đơn, liên kết đôi, liên kết ba ….

  Xem lời giải

Giải Hóa học 10 trang 63

Bài tập (trang 63)

 • Bài 1 trang 63 Hóa học 10: Những phát biểu nào sau đây là đúng? (a) Nếu cặp electron chung bị lệch về phía một nguyên tử khi đó là liên kết cộng hóa trị không cực ….

  Xem lời giải

 • Bài 2 trang 63 Hóa học 10: Những phát biểu nào sau đây là đúng? (a) Liên kết đôi được tạo nên từ hai liên kết σ ….

  Xem lời giải

 • Bài 3 trang 63 Hóa học 10: Viết công thức Lewis cho các phân tử H2O và CH4 ….

  Xem lời giải

 • Bài 4 trang 63 Hóa học 10: Sử dụng bảng giá trị năng lượng liên kết ở phụ lục 2 ….

  Xem lời giải

 • Bài 5 trang 63 Hóa học 10: Khi phản ứng với H2, các phân tử như F2, N2 cần phải phá vỡ liên kết giữa các nguyên tử ….

  Xem lời giải

Lời giải bài tập Hóa học lớp 10 Cánh diều hay khác:

 • Hóa 10 Bài 12: Liên kết hydrogen và tương tác Van Der Waals

 • Hóa 10 Bài 13: Phản ứng oxi hóa – khử

 • Hóa 10 Bài 14: Phản ứng hóa học và enthalpy

Lưu trữ: Giải Hóa học lớp 10 Bài 11: Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học sách cũ

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee tháng 5:

 • Nước tẩy trang làm sạch L’Oreal giảm 50k
 • Kem khử mùi Dove giảm 30k
 • Combo Dầu Gội, Dầu Xả TRESEMME tặng 3 quà
You might also like
Tắt Quảng Cáo [X]