Một loại phân kali có thành phần chính là KCl (còn lại là tạp chất không chứa kali) được sản xuất từ quặng xivinit có độ dinh dưỡng 55%. Phần trăm khối lượng của KCl trong loại phân kali đó là

Chào mừng bạn đến với Gmod.apk hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết Một loại phân kali có thành phần chính là kcl hi vọng sẽ giúp ích cho bạn

Phân bón hóa học là những hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng, được bón cho cây nhằm nâng cao năng suất mùa màng.

Có 3 loại phân bón hóa học chính thường dùng là: phân đạm, phân lân và phân kali.

I. Phân đạm

– Phân đạm là những hợp chất cung cấp nitơ cho cây trồng dưới dạng ion nitrat NO3− và ion amoni NH4+.

– Tác dụng: kích thích quá trình sinh trưởng của cây, tăng tỉ lệ protein thực vật.

– Độ dinh dưỡng đánh giá bằng % về khối lượng của N trong phân.

1. Phân đạm amoni

– Là các muối amoni: NH4Cl, (NH4)2SO4, NH4NO3, …

Bài 12: Phân bón hóa học (ảnh 1)

Hình 1: Đạm amoni sunfat

– Điều chế: cho amoniac tác dụng với axit tương ứng.

Thí dụ:

NH3 + HCl → NH4Cl

– Dùng bón cho các loại đất ít chua.

2. Phân đạm nitrat

– Là các muối nitrat: NaNO3, Ca(NO3)2, …

Bài 12: Phân bón hóa học (ảnh 1)

Hình 2: Phân đạm NaNO3

– Điều chế: cho axit nitric tác dụng với muối cacbonat.

Thí dụ:

– Amoni có môi trường axit, còn nitrat có môi trường trung tính.

⇒ Vùng đất chua bón nitrat, vùng đất kiềm bón amoni.

3. Urê

– Công thức phân tử: (NH2)2CO, chứa khoảng 46%N.

Bài 12: Phân bón hóa học (ảnh 1)

Hình 3: Đạm urê

– Điều chế: CO2 + 2NH3 →to, p (NH2)2CO + H2O

– Đạm urê tan tốt trong nước, dễ chảy nước do hút hơi ẩm từ không khí.

– Trong đất, nhờ tác dụng của vi sinh vật, urê bị phân hủy cho thoát ra NH3 hoặc chuyển dần thành muối cacbonat khi tác dụng với nước:

(NH2)2CO + 2H2O → (NH4)2CO3

II. Phân kali

– Cung cấp nguyên tố kali cho cây dưới dạng ion K+.

Bài 12: Phân bón hóa học (ảnh 1)

Hình 4: Phân kali đỏ (kali clorua)

– Tác dụng: thúc đẩy nhanh quá trình tạo ra chất đường, tăng cường sức chống sâu bệnh, chống rét và chịu hạn của cây.

– Độ dinh dưỡng đánh giá bằng hàm lượng % K2O.

III. Phân lân

– Phân lân cung cấp P dưới dạng ion photphat ( PO43−).

– Cần thiết cho cây ở thời kỳ sinh trưởng, thúc đẩy các quá trình sinh hóa, trao đổi chất và trao đổi năng lượng của cây.

– Độ dinh dưỡng đánh giá bằng hàm lượng %P2O5 tương ứng với lượng photpho có trong thành phần của nó.

– Nguyên liệu sản xuất: quặng photphoric và apatit.

– Những loại phân lân thường dùng: supephotphat, phân lân nung chảy,…

1. Superphotphat: Thành phần chính là Ca(H2PO4)2.

Có hai loại supephotphat: supephotphat đơn và supephotphat kép

a) Superphotphat đơn

Bài 12: Phân bón hóa học (ảnh 1)

Hình 5: Supephotphat đơn

– Chứa 14-20% P2O5.

– Sản xuất bằng cách cho quặng photphorit hoặc apatit tác dụng với axit sunfuric đặc:

b) Super photphat kép

Bài 12: Phân bón hóa học (ảnh 1)

Hình 6: Supephotphat kép

– Chứa 40-50% P2O5 vì chỉ có Ca(H2PO4)2.

– Sản xuất qua 2 giai đoạn:

Điều chế axit photphoric:

Cho axit photphoric tác dụng với quặng photphorit hoặc apatit:

2. Phân lân nung chảy

Bài 12: Phân bón hóa học (ảnh 1)

Hình 7: Một số loại phân lân nung chảy

– Thành phần: hỗn hợp photphat và silicat của canxi và magie.

– Chứa 12-14% P2O5.

– Sản xuất phân lân nung chảy bằng cách nung hỗn hợp bột quặng apatit, đá xà vân (thành phần chính là magie silicat) và than cốc ở nhiệt độ trên 1000°C trong lò đứng.

Bài 12: Phân bón hóa học (ảnh 1)

Hình 8: Nguyên liệu sản xuất phân lân nung chảy

– Phân lân nung chảy không tan trong nước, thích hợp cho lượng đất chua.

IV. Một số loại phân bón khác

1. Phân hỗn hợp và phân phức hợp

– Là loại phân bón chứa đồng thời 2 hoặc 3 nguyên tố dinh dưỡng cơ bản.

+ Phân hỗn hợp: chứa cả 3 nguyên tố N, P, K gọi là phân NPK.

Ví dụ: nitrophotka là hỗn hợp của (NH4)2HPO4 và KNO3.

Bài 12: Phân bón hóa học (ảnh 1)

Hình 9: Phân bón NPK

+ Phân phức hợp: là hỗn hợp các chất được tạo ra đồng thời bằng tương tác hóa học của các chất.

Ví dụ: Amophot là hỗn hợp của các muối NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4 thu được khi cho NH3 tác dụng với H3PO4.

Hình 10: Phân bón phức hợp

2. Phân vi lượng

– Phân vi lượng cung cấp cho cây các nguyên tố như B, Zn, Mn, Cu, Mo, … ở dạng hợp chất.

Bài 12: Phân bón hóa học (ảnh 1)

Hình 11: Một số loại phân bón vi lượng

– Cây trồng chỉ cần một lượng nhỏ loại phân bón này để tăng khả năng kích thích quá trình sinh trưởng và trao đổi chất, quang hợp,…

You might also like
Tắt Quảng Cáo [X]