Kế hoạch dạy học môn Toán 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Phân phối chương trình môn Toán 10 năm 2022 – 2023

Chào mừng bạn đến với Gmod.apk hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết Phân phối chương trình toán 10 hi vọng sẽ giúp ích cho bạn

Kế hoạch dạy học môn Toán 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống là bản thiết kế và hướng dẫn cụ thể cho việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy một môn học hay một bài học, bao gồm các nội dung: xác định mục tiêu giảng dạy; thiết kế các hoạt động giảng dạy, học tập; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động dạy – học.

Thời lượng giảng dạy bắt buộc Toán 10 là 105 tiết (cho 35 tuần học), trong đó 44% cho mạch kiến thức Đại số và Giải tích, 35% cho mạch Hình học và Đo lường, 14% cho kiến thức Xác suất và Thống kê, 7% cho hoạt động thực hành trải nghiệm. Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 10 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Phân phối chương trình môn Toán 10 Kết nối tri thức

PPCT Toán 10 KNTT

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 10SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG – NĂM HỌC 2022-2023

(Cả năm 35 tuần X 3 tiết = 105 tiết)

TUẦN

TIẾT THỨ

BÀI DẠY

GHI CHÚ

TẬP 1 (HỌC KỲ I)

CHƯƠNG I: MỆNH ĐE VÀ TẬP HỢP (9 tiết)11,2,3Bài 1: Mệnh đề (4 tiết)245,6Bài 2: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp (4 tiết)37,89Bài tập cuối chương I (1 tiết)CHƯƠNG II: BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN (6 tiết)410,11Bài 3: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn (2 tiết)12Bài 4: Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn (3 tiết)513,1415Bài tập cuối chương II (1 tiết)CHƯƠNG III: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC (7 tiết)616,17Bài 5: Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180° (2 tiết)18Bài 6: Hệ thức lượng trong tam giác (4 tiết)719,20,21822Bài tập cuối chương III (1 tiết)823,24Ôn tập kiểm tra giữa kỳ I (3 tiết)925CHƯƠNG IV: VECTƠ926,27Bài 7: Các khái niệm mở đầu (2 tiết)1028,29Bài 8: Tổng và hiệu của hai vectơ (2 tiết)30Bài 9: Tích vectơ với một số (2 tiết)113132,33Bài 10: Vectơ trong mặt phẳng tọa độ (3 tiết)123435,36Bài 11: Tích vô hướng của hai vectơ (3 tiết)133738Bài tập cuối chương IV (1 tiết)CH[ƯƠNG V: CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU KHÔNG GHÉP NHIÓM (8 tiết)1339Bài 12: Số gần đúng và sai số (2 tiết)144041,42Bài 13: Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm (2 tiết)1543,44,45Bài 14: Các số đặc trưng đo độ phân tán (3 tiết)1646Bài tập cuối chương V (1 tiết)HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM (4 tiết)1647,48Tìm hiểu một số kiến thức về tài chính (2 tiết)1749,50Mạng xã hội: Lợi và hại (2 tiết)1751Ôn tập và kiểm tra cuối kỳ I (4 tiết)1852,53,54TẬP 2 (HỌC KỲ II)CHƯƠNG VI: HÀM SỐ ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG (13 tiết)155,56,57Bài 15: Hàm số (4 tiết)25859,60Bài 16: Hàm số bậc hai (3 tiết)36162,63Bài 17: Dấu của tam thức bậc hai (3 tiết)46465,66Bài 18: Phương trình quy về phương trình bậc hai (2 tiết)567Bài tập cuối chương VI (1 tiết)CHƯƠNG VII: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG (12 tiết)568,69Bài 19: Phương trình đường thẳng (2 tiết)670,71,72Bài 20: Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Góc và khoảng cách (3 tiết)773,74Bài 21 Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ (2 tiết)75Bài 22: Ba đường conic (4 tiết)876,77,78979Bài tập cuối chương VII (1 tiết)980,81Ôn tập và kiểm tra giữa kỳ II (3 tiết)1082CHƯƠNG VIII: ĐẠI SỐ TỔ HỢP (11 tiết)1083,84Bài 23: Quy tắc đếm (4 tiết)1185,8687Bài 24: Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp (4 tiết)1288,89,901391,92Bài 25: Nhị thức Newton (2 tiết)93Bài tập cuối chương VIII (1 tiết)CHƯƠNG IX: TÍNH XÁC SUẤT THEO ĐỊNH NGHĨA CỔ ĐIỂN (6 tiết)1494,95Bài 26: Biến cố và định nghĩa cổ điển của xác suất (2 tiết)96Bài 27: Thực hành tính xác suất theo định nghĩa cổ điển (3 tiết)1597,9899Bài tập cuối chương IX (1 tiết)HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆP (3 tiết)16100,101Một số nội dung cho hoạt động trải nghiệm hình học (2 tiết)102Ước tính số cá thể trong một quần thể (1 tiết)17103,104,105Ôn tập và kiểm tra cuối năm (3 tiết)

PPCT chuyên đề Toán 10

You might also like
Tắt Quảng Cáo [X]