Listen (trang 124)

Chào mừng bạn đến với Gmod.apk hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết Soạn listen unit 13 lớp 8 hi vọng sẽ giúp ích cho bạn

Tiếng Anh 8 Unit 13: Listen trang 124

1 (trang 124 sách tiếng Anh 8 cũ) Listen to the conversation and fill in the gaps. (Nghe cuộc nói chuyện rồi điền vào chỗ trống.)

Đáp án:

a) Mrs. Robinson wants Mr. Robinson to go to the flower market.

b) Mrs. Robinson wants some marigolds because they are traditional at Tet.

c) Mrs. Robinson wants Liz to buy a packet of dried watermelon seeds.

d) Mrs. Robinson is asking Mrs. Nga how to make spring rolls.

Nội dung bài nghe:

Mrs. Robinson: John, I want you to go to the flower market for me, please.

Mr. Robinson: What do I have to buy?

Mrs. Robinson: Some peach blossoms and a bunch of flowers.

Mr. Robinson: What sort of flowers?

Mrs. Robinson: Marigolds, because they are traditional at Tet.

Mr. Robinson: Anything else?

Mrs. Robinson: No, but I need Liz to do a few things.

Liz: What was that, Mom.

Mrs. Robinson: Are you busy?

Liz: No. Do you need something?

Mrs. Robinson: Yes. Go to the market and pick up some candy and one packet of dried watermelon seeds, please.

Liz: Okay. What are you going to do?

Mrs. Robinson: I’m going to Mrs. Nga’s. She’s going to show me how to make sticky rice balls.

Hướng dẫn dịch:

Bà Robinson: John, anh đi chợ hoa giúp em với.

Ông Robinson: Anh cần mua gì?

Bà Robinson: Mua cho em một ít hoa đào và một bó hoa.

Ông Robinson: Mua loại hoa nào?

Bà Robinson: Cúc vạn thọ, vì chúng là loài hoa truyền thống vào dịp Tết.

Ông Robinson: Còn gì nữa không?

Bà Robinson: Không, nhưng mẹ cần Liz giúp mẹ làm vài việc.

Liz: Mẹ cần con giúp gì ạ?

Cô Robinson: Con có bận gì không?

Liz: Không ạ. Mẹ có cần gì không ạ?

Bà Robinson: Có đây. Đi chợ và mua giúp mẹ một ít kẹo và một gói hạt dưa nhé.

Liz: Vâng ạ. Mẹ sẽ làm gì hả mẹ?

Bà Robinson: Mẹ sẽ đi gặp cô Nga. Cô ấy sẽ chỉ cho mẹ cách làm nem cuốn.

2 (trang 124 sách tiếng Anh 8 cũ) Complete the notes. (Hoàn thành ghi chú.)

Đáp án:

Things to do

Mr. Robinson: go to the flower market and buy some peach blossoms and a bunch of marigolds.

Liz: buy a packet of dired watermelon seeds.

Mrs. Robinson: ask Mrs. Nga how to make spring rolls.

Hướng dẫn dịch:

Những việc cần làm

Ông Robinson: đi chợ hoa và mua một ít hoa đào một bó cúc vạn thọ.

Liz: mua một gói hạt dưa hấu khô.

Bà Robinson: hỏi bà Nga cách làm nem cuốn.

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 chi tiết, hay khác:

Getting started (trang 121): Work with a partner. Where should these people go on their visits to…

Listen and read (trang 121, 122): Liz: Thanks for inviting me to the rice-cooking…

Speak (trang 123): Work with a partner. Mrs. Quyen is talking to Lan about their…

Read (trang 124, 125): Christmas is an important festival in many countries…

Write (trang 126, 127): Use the information in the dialogue on page 121 to fill in the gaps in this report…

Language focus (trang 128): Complete the sentences. Use the passive forms of the verbs in the box…

You might also like
Tắt Quảng Cáo [X]