Chào mừng bạn đến với Gmod.apk hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết Toán 7 bài 6 hi vọng sẽ giúp ích cho bạn

Trọn bộ lời giải Toán 7 Bài 6 của cả ba bộ sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh lớp 7 dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 Bài 6.

Giải Toán 7 Bài 6 (sách mới)

(Kết nối tri thức) Giải Toán 7 Bài 6: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

Mở đầu

Giải Toán 7 trang 29 Tập 1

 • Mở đầu trang 29 Toán lớp 7 Tập 1: Hình tròn: Tớ ghép được một hình vuông có diện tích bằng 2 dm2. ….

  Xem lời giải

1. Số vô tỉ

 • HĐ1 trang 29 Toán lớp 7 Tập 1: Cắt một hình vuông có cạnh 2 dm, rồi cắt nó thành bốn tam giác vuông bằng nhau dọc theo hai đường chéo của hình vuông (H.2.2a) ….

  Xem lời giải

 • HĐ2 trang 29 Toán lớp 7 Tập 1: Lấy hai trong bốn tam giác nhận được ở trên ghép thành một hình vuông (H.2.2b). Em hãy tính diện tích hình vuông nhận được. ….

  Xem lời giải

 • HĐ3 trang 29 Toán lớp 7 Tập 1: Dùng thước có vạch chia để đo độ dài cạnh hình vuông nhận được trong hoạt động 2. Độ dài cạnh hình vuông này bằng bao nhiêu đềximét? ….

  Xem lời giải

Giải Toán 7 trang 30 Tập 1

 • Vận dụng 1 trang 30 Toán lớp 7 Tập 1: Người xưa đã tính đường kính thân cây theo quy tắc “quân bát, phát tam, tồn ngũ, quân nhị”, tức là chu vi thân cây chia làm 8 phần bằng nhau (quân bát); bớt đi 3 phần (phát tam) còn lại 5 phần (tồn ngũ) rồi chia đôi kết quả (quân nhị). ….

  Xem lời giải

2. Căn bậc hai số học

 • Luyện tập 1 trang 30 Toán lớp 7 Tập 1: Tính: a) 16; ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 2 trang 30 Toán lớp 7 Tập 1: Sàn thi đấu bộ môn cử tạ có dạng một hình vuông, diện tích 144 m2. Em hãy tính chu vi của sàn thi đấu đó. ….

  Xem lời giải

3. Tính căn bậc hai số học bằng máy tính cầm tay

Giải Toán 7 trang 31 Tập 1

 • Luyện tập 2 trang 31 Toán lớp 7 Tập 1: Sử dụng máy tính cầm tay tính các căn bậc hai số học sau (làm tròn kết quả với độ chính xác 0,005, nếu cần). ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 3 trang 31 Toán lớp 7 Tập 1: Kim tự tháp Kheops là công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới. Để xây dựng được công trình này, người ta phải sử dụng tới hơn 2,5 triệu mét khối đá, với diện tích đáy lên tới 52 198,16 m2. ….

  Xem lời giải

Bài tập (trang 32)

Giải Toán 7 trang 32 Tập 1

 • Bài 2.6 trang 32 Toán lớp 7 Tập 1: Cho biết 1532 = 23409. Hãy tính 23409. ….

  Xem lời giải

 • Bài 2.7 trang 32 Toán lớp 7 Tập 1: Từ các số là bình phương của 12 số tự nhiên đầu tiên, em hãy tìm căn bậc hai số học của các số sau: ….

  Xem lời giải

 • Bài 2.8 trang 32 Toán lớp 7 Tập 1: Khi tìm căn bậc hai số học của một số tự nhiên ta thường phân tích số đó ra thừa số nguyên tố. Chẳng hạn: ….

  Xem lời giải

 • Bài 2.9 trang 32 Toán lớp 7 Tập 1: Tính độ dài cạnh của hình vuông có diện tích bằng: ….

  Xem lời giải

 • Bài 2.10 trang 32 Toán lớp 7 Tập 1: Sử dụng máy tính cầm tay tìm căn bậc hai số học của các số sau rồi làm tròn kết quả với độ chính xác 0,005. ….

  Xem lời giải

 • Bài 2.11 trang 32 Toán lớp 7 Tập 1: Biết rằng bình phương độ dài đường chéo của một hình chữ nhật bằng tổng các bình phương độ dài hai cạnh của nó. Một hình chữ nhật có chiều dài là 8 dm và chiều rộng là 5 dm. Độ dài đường chéo của hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu đềximét? ….

  Xem lời giải

 • Bài 2.12 trang 32 Toán lớp 7 Tập 1: Để lát một mảnh sân hình vuông có diện tích 100 m2, người ta cần dùng bao nhiêu viên gạch hình vuông có cạnh dài 50 cm? (coi các mạch ghép là không đáng kể). ….

  Xem lời giải

Lời giải bài tập Toán lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác:

 • Bài 7: Tập hợp các số thực

 • Luyện tập chung trang 38

 • Bài tập cuối chương 2

(Cánh diều) Giải Toán 7 Bài 6. Dãy tỉ số bằng nhau

Hoạt động khởi động

Giải Toán 7 trang 55 Tập 1

 • Khởi động trang 55 Toán lớp 7 Tập 1: Có hai tỉ lệ thức:12=24 và 24=36 ….

  Xem lời giải

1. Khái niệm

 • Hoạt động 1 trang 55 Toán lớp 7 Tập 1: So sánh từng cặp tỉ số trong ba tỉ số sau: 46; 812; -10-15 ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 1 trang 55 Toán lớp 7 Tập 1: Viết dãy tỉ số bằng nhau từ các tỉ số: 14;832;1354;−9−36 ….

  Xem lời giải

2. Tính chất

Giải Toán 7 trang 56 Tập 1

 • Hoạt động 2 trang 56 Toán lớp 7 Tập 1: Cho tỉ lệ thức 610=915 ….

  Xem lời giải

Giải Toán 7 trang 57 Tập 1

 • Luyện tập 2 trang 57 Toán lớp 7 Tập 1: Tìm hai số x, y biết: x : 1,2 = y : 0,4 và x – y = 2. ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 3 trang 57 Toán lớp 7 Tập 1: Tìm ba số x; y; z biết: x; y; z tỉ lệ với ba số 2; 3; 4 và x – y – z = 2. ….

  Xem lời giải

3. Ứng dụng

 • Luyện tập 4 trang 57 Toán lớp 7 Tập 1: Ba máy bơm cùng bơm nước vào một bể bơi không có nước, có dạng hình hộp chữ nhật ….

  Xem lời giải

Giải Toán 7 trang 58 Tập 1

Bài tập (trang 58)

 • Bài 1 trang 58 Toán lớp 7 Tập 1: Cho tỉ lệ thức x7=y2. Tìm hai số x; y biết: x + y = 18 ….

  Xem lời giải

 • Bài 2 trang 58 Toán lớp 7 Tập 1: Cho dãy tỉ số bằng nhau x3=y4=z5. Tìm ba số x; y; z biết: x + y + z = 180; ….

  Xem lời giải

 • Bài 3 trang 58 Toán lớp 7 Tập 1: Cho ba số x; y; z sao cho: x3=y4;y5=z6. Chứng minh: x15=y20=z24 ….

  Xem lời giải

 • Bài 4 trang 58 Toán lớp 7 Tập 1: Tỉ lệ phần trăm của lượng khí oxygen thải ra môi trường và lượng khí carbon dioxide hấp thụ ….

  Xem lời giải

 • Bài 5 trang 58 Toán lớp 7 Tập 1: Một mảnh vườn có dạng hình chữ nhật với tỉ số giữa độ dài hai cạnh của nó bằng 35 và chu vi bằng 48 m ….

  Xem lời giải

 • Bài 6 trang 58 Toán lớp 7 Tập 1: Trong một đợt quyên góp sách ủng hộ các bạn vùng lũ lụt, số sách mà ba bạn lớp 7A; 7B; 7C quyên góp ….

  Xem lời giải

 • Bài 7 trang 58 Toán lớp 7 Tập 1: Trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, cây bàng vuông, cây phong ba, cây mù u ….

  Xem lời giải

Lời giải bài tập Toán lớp 7 Cánh diều hay khác:

 • Bài 7. Đại lượng tỉ lệ thuận

 • Bài 8. Đại lượng tỉ lệ nghịch

 • Bài tập ôn tập chương 2

(Cánh diều) Giải Toán 7 Bài 6 (khác)

Để xem lời giải Toán 7 Bài 6 Cánh diều khác, bạn vào tên bài hoặc Xem chi tiết.

 • (Cánh diều) Giải Toán 7 Bài 6: Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Giải Toán 7 Bài 6: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc – cạnh – góc

  Xem chi tiết

(Chân trời sáng tạo) Giải Toán 7 Bài 6: Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Hoạt động khởi động

Giải Toán 7 trang 71 Tập 2

 • Khởi động trang 71 Toán lớp 7 Tập 2: Điểm nào cách đều ba đỉnh của một tam giác? ….

  Xem lời giải

1. Đường trung trực của tam giác

 • Khám phá 1 trang 71 Toán lớp 7 Tập 2: Cho tam giác ABC, em hãy dùng thước kẻ và compa vẽ đường trung trực xy của cạnh BC. ….

  Xem lời giải

 • Thực hành 1 trang 71 Toán lớp 7 Tập 2: Cho tam giác nhọn ABC có M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 1 trang 71 Toán lớp 7 Tập 2: Vẽ ba đường trung trực của tam giác ABC vuông tại A. ….

  Xem lời giải

2.Tính chất ba đường trung trực của tam giác

 • Khám phá 2 trang 71 Toán lớp 7 Tập 2: Gọi O là giao điểm của hai đường trung trực ứng với cạnh AB, AC của tam giác ABC ….

  Xem lời giải

Giải Toán 7 trang 72 Tập 2

 • Thực hành 2 trang 72 Toán lớp 7 Tập 2: Gọi O là giao điểm của ba đường trung trực của tam giác ABC (Hình 4) ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 2 trang 72 Toán lớp 7 Tập 2: Trên bản đồ quy hoạch một khu dân cư có ba điểm dân cư A, B, C (Hình 5). ….

  Xem lời giải

Bài tập

 • Bài 1 trang 72 Toán lớp 7 Tập 2: Vẽ ba tam giác nhọn, vuông, tù. a) Xác định điểm O cách đều ba đỉnh của mỗi tam giác. ….

  Xem lời giải

 • Bài 2 trang 72 Toán lớp 7 Tập 2: Cho tam giác nhọn ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CA ….

  Xem lời giải

 • Bài 3 trang 72 Toán lớp 7 Tập 2: Người ta muốn phục chế lại một đĩa cổ hình tròn bị vỡ chỉ còn lại một mảnh ….

  Xem lời giải

Lời giải bài tập Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

 • Toán 7 Bài 7: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

 • Toán 7 Bài 8: Tính chất ba đường cao của tam giác

 • Toán 7 Bài 9: Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Lưu trữ: Giải Toán lớp 7 Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) (sách cũ)

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee tháng 5:

 • Nước tẩy trang làm sạch L’Oreal giảm 50k
 • Kem khử mùi Dove giảm 30k
 • Khăn mặt khô Chillwipes chỉ từ 35k
You might also like
Tắt Quảng Cáo [X]