Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo

Chào mừng bạn đến với Gmod.apk hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết Toán lớp 3 trang 78 hi vọng sẽ giúp ích cho bạn

giai bai tap trang 78 79 sgk toan 3 tap 2 sach chan troi sang tao

Giải Toán lớp 3 trang 78, 79 sách Chân trời sáng tạo tập 2

Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo:

Ôn tập các số trong phạm vi 100 000

1. Giải Bài 1 Trang 78 SGK Toán Lớp 3

a) Đọc số: 68 754, 90 157, 16 081, 2 023, 495.b) Viết số.Bảy mươi nghìn sáu trăm ba mươi tám.Chín trăm linh năm.Sáu nghìn hai trăm bảy mươi.Một trăm nghìn.c) Viết các số 741, 2 084, 54 692 thành tổng (theo mẫu).

Hướng dẫn giải: a) Đọc số: Đọc các số có năm chữ số lần lượt từ phải sang trái.b) Viết số: Viết các chữ số lần lượt từ hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.c) Quan sát ví dụ mẫu rồi viết các số đã cho thành tổng.

Đáp án: a) Các số đã cho được đọc là:68 754: Sáu mươi tám nghìn bảy trăm năm mươi tư.90 157: Chín mươi nghìn một trăm năm mươi bảy.16 081: Mười sáu nghìn không trăm tám mươi mốt.2 023: Hai nghìn không trăm hai mươi ba.495: Bốn trăm chín mươi lăm.b) Các số được viết như sau:Bảy mươi nghìn sáu trăm ba mươi tám: 70 638.Chín trăm linh năm: 905.Sáu nghìn hai trăm bảy mươi: 6 270.Một trăm nghìn: 100 000.c) Các số 741, 2 084, 54 692 được viết thành tổng là:741 = 700 + 40 + 12 084 = 2 000 + 80 + 454 692 = 50 000 + 4 000 + 600 + 90 + 2

2. Giải Bài 2 Trang 78 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số ?.

vo bai tap toan lop 3 tap 2 bai 152 trang 79

Hướng dẫn giải: Đếm thêm 10 000, 5 000 và điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

Đáp án:

toan lop 3 trang 79 bai 4

3. Giải Bài 3 Trang 78 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Câu nào đúng, câu nào sai ?a) Số 91 171 đọc là chín mươi mốt nghìn một trăm bảy mươi mốt.b) Số tám nghìn không trăm năm mươi tư viết là: 80 504.c) Số gồm 3 chục nghìn và 3 chục viết là: 3 030.d) 2 050 = 2 000 + 50

Hướng dẫn giải: Dựa vào cách đọc số, viết số và các phân tích số thành tổng để xác định câu đúng, câu sai.

Đáp án:a) Đúng.b) Sai. Số tám nghìn không trăm năm mươi tư viết là: 8 054.c) Sai. Số gồm 3 chục nghìn và 3 chục viết là: 30 030.d) Đúng.

4. Giải Bài 4 Trang 78 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tìm số phù hợp với mỗi tổng sau:

toan lop 3 trang 79 bai 4

Hướng dẫn giải: Tính các tổng ở cột bên trái rồi nói với kết quả thích hợp ở cột bên phải.

Đáp án:

giai bai tap toan lop 3 trang 78 tap 2

5. Giải Bài 5 Trang 79 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Chọn ý trả lời đúng.

vo bai tap toan lop 3 trang 78 tap 1

toan lop 3 trang 79 tap 1

6. Giải Bài 6 Trang 79 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 54 726, 9 895, 56 034, 54 717.

Hướng dẫn giải:Số nào có ít chữ số hơn thì số đó bé hơn.Đối với các số có cùng số chữ số: so sánh các cặp chữ số ở cùng một hàng lần lượt từ trái sang phải.

Đáp án:

giai bai tap toan lop 3 trang 79 tap 2

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-78-79-sgk-toan-3-tap-2-sach-chan-troi-sang-tao-70425n.aspx Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo đã đưa ra lời giải chi tiết, các em chú ý để làm bài tập dễ dàng. Để củng cố kiến thức hơn nữa thì các em đừng quên xem lại lý thuyết cũng như làm nhiều bài tập có liên quan.

You might also like
Tắt Quảng Cáo [X]