Các phương trình hóa học lớp 9 kỳ 2

Chào mừng bạn đến với Gmod.apk hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết Tổng hợp các phương trình hóa học lớp 9 hi vọng sẽ giúp ích cho bạn

Để giúp các bạn học sinh ôn tập Hóa học 9, chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới, VnDoc gửi tới các bạn tài liệu Các phương trình hóa học lớp 9 kỳ 2. Đây là tài liệu hay giúp các bạn học sinh nắm được các phương trình trọng tâm từ đó ghi nhớ vận dụng làm các dạng bài tập. Cũng như ghi nhớ tính chất hóa học, vận dụng vào giải dạng bài tập chuỗi phản ứng hóa học hữu cơ.

>> Mời các bạn tham khảo một số nội dung câu hỏi liên quan

  • Đun propan-1-ol với H2SO4 đặc ở 180 độ C thu được chất nào sau đây
  • Rượu etylic phản ứng được với natri vì
  • Ancol etylic tác dụng với Na thu được hidro và chất nào sau đây
  • Rượu etylic và axit axetic đều tác dụng được với

1. Phương trình hóa học chương 4 Hiđrocacbon. Nhiên liệu

CH4 + 2O2 overset{t^{circ } }{rightarrow} CO2 + 2H2O

CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl

CH4 + H2O ⟶ CO + 3H2O

CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

C2H4 + 3O2 overset{t^{circ } }{rightarrow} 2CO2 + 2H2O

CH2=CH2 + Br2 ⟶ Br – CH2-CH2 – Br

nCH2 = CH2 (−CH2−CH2−)n

CaC2 + 2H2O→ Ca(OH)2 + C2H2

2C2H2 + 5O2 overset{t^{circ } }{rightarrow} 4CO2 + 2H2O

Br2 + C2H2 ⟶ C2H2Br2

CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2

C6H6 + Br2 C6H5Br + HBr

C6H6 + 3H2 C6H12

2. Phương trình hóa học chương 5. Dẫn xuất của hiđrocacbon Polime

C2H6O + 3O2 2CO2 + 3H2O

CH3-CH2-OH + 2Na → 2CH3-CH2ONa + H2

C2H5OH + CH3COOH CH3COOC2H5 + H2O

C2H4 + H2O C2H5OH

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + H2O + CO2

Cu(OH)2 + CH3COOH → (CH3COO)2Cu + H2O

CH3COOC2H5 + NaOH → C2H5OH + CH3COONa

C4H10 + O2 CH3COOH + H2O

C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O

(RCOO)3C3H5 + 3H2O → C3H5(OH)3 + 3RCOOH

3NaOH + (RCOO)3C3H5 ⟶ 3H2O + C3H5(OH)3 + 3RCOONaC6H12O6 + Ag2O C6H12O7 + 2Ag

C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2

C12H22O11 + H2O C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ)

( C6H10O5)n + nH2O nC6H12O6

nC2H3Cl ( CH2CHCl )n

3. Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học sau

Hướng dẫn hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học

(1) C2H2 + H2 C2H4

(2) C2H4 + H2O C2H5OH

(3) C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O

(4) CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O

(5) CH3COOC2H5 + NaOH → C2H5OH + CH3COONa

(6) CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

(7) CH4 + Cl2 → HCl + CH3Cl

Hướng dẫn hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học

(1) CaC2 + 2H2O→ Ca(OH)2 + C2H2

(2) C2H2 + H2 C2H4

(3) C2H4 + H2O C2H5OH

(4) 2C2H5OH + 2K → 2C2H5OK + H2 ↑

(5) C2H5OH + O2 overset{t^{circ } }{rightarrow}CH3COOH + H O

(6) CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O

Hướng dẫn hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học

(1) CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

(2) 2CH4 C2H2 + 3H2

(3) C2H2 + H2 C2H4

(4) C2H4 + H2O→ C2H5OH

(5) C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

(6) CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

Hướng dẫn hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học

(1) (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

(2) C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2

(3) C2H5OH + CH3COOH CH3COOC2H5 + H2O

(4) CH3COOC2H5 + NaOH → C2H5OH + CH3COONa

(5) CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

(6) 2CH4 → C2H2 + 3H2

( 7) C2H2 + H2 → C2H4

Hướng dẫn hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học

(C6H10O5)n + nH2O nC6H12O6

C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2

C2H5OH + CuO CH3CHO + Cu + H2O

2CH3CHO + O2 → 2CH3COOH

Cu(OH)2 + CH3COOH → (CH3COO)2Cu + H2O

Hướng dẫn hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học

C2H4 + H2O C2H5OH (A: C2H4)

C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O (B: CH3COOH)

2CH3COOH + Na2O → 2CH3COONa + H2O

CH3COONa + NaOH CH4 + Na2CO3 (D: CH4)

2CH4 C2H2 + 3H2

…………………………………………………………….

Trên đây VnDoc đã gửi tới bạn đọc toàn bộ các phương trình học trong chương trình hóa học 9 kì 2. Cũng như đưa ra dạng bài tập viết phương trình dưới dạng chuỗi phản ứng hóa học. Hy vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình ghi nhớ tính chất hóa học, cũng như thấy được mối liên hệ giữa tính chất hóa học giữa các hợp chất hữu cơ.

Ngoài Các phương trình hóa học lớp 9 kỳ 2, các bạn học sinh còn có thể tham khảo các Trắc nghiệm Hóa học 9, Giải sách bài tập Hóa 9, Giải bài tập Hóa học 9 được cập nhật liên tục trên VnDoc để học tốt Hóa 9 hơn.

You might also like
Tắt Quảng Cáo [X]