Chào mừng bạn đến với Gmod.apk hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết Trắc nghiệm sử bài 5 lớp 11 hi vọng sẽ giúp ích cho bạn

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 5 (có đáp án): Châu Phi và các nước Mĩ La-tinh (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)

Câu 1. Nguyên nhân chủ yếu khiến các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi là

A. lục địa châu Phi rộng lớn, giàu tài nguyên

B. trình độ phát triển chung của châu Phi thấp, chưa biết sử dụng đồ sắt

C. các nước tư bản phương Tây muốn khai phá văn minh ở châu Phi

D. dân cư sinh sống ở châu Phi thưa thớt, trình độ dân trí thấp

Câu 2. Các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi vào khoảng thời gian nào?

A. Những năm 50 – 60 của thế kỉ XIX

B. Những năm 60 – 70 của thế kỉ XIX

C. Những năm 70 – 80 của thế kỉ XIX

D. Những năm 80 – 90 của thế kỉ XIX

Câu 3. Các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi sau khi

A. kênh đào Xuyê hoàn thành

B. kênh đào Panama hoàn hành

C. hoàn thành công cuộc xâm lược châu Á

D. chính quyền nhiều quốc gia châu Phi suy yếu

Câu 4. Sự kiện nổi bật diễn ra ở Ai Cập năm 1882 là

A. Đức độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuyê

B. Anh độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuyê

C. Pháp độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuyê

D. Bồ Đào Nha độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuyê

Câu 5. Các nước phương Tây nào sau đây đua nhau xâm chiếm châu Phi vào cuối thế kỉ XIX?

A. Mĩ, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Bỉ.

B. Anh, Đức, Pháp, Bồ Đào Nha, Bỉ.

C. Anh, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Đức, Bỉ.

D. Anh, Thụy Điển, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha.

Câu 6. Việc phân chia thuộc địa giữa các nước đế quốc ở châu Phi căn bản hoàn thành vào thời gian nào?

A. Đầu thế kỉ XIX B. Giữa thế kỉ XIX

C. Cuối thế kỉ XIX D. Đầu thế kỉ XX

Câu 7. Nội dung nào không phản ánh điểm tương đồng trong chính sách thống trị của chủ nghĩa thực dân phương Tây ở châu Phi và châu Á?

A. Chế độ cai trị hà khắc

B. Cấu kết với các thế lực tay sai.

C. Đầu tư phát triển kinh tế.

D. Thực hiện chính sách “chia để trị”

Câu 8. Cuộc khởi nghĩa của Ápđen Cađe ở Angiêri (1830 – 1847) nhằm chống lại kẻ thù nào?

A. Thực dân Anh B. Thực dân Bồ Đào Nha

C. Thực dân Pháp D. Thực dân Tây Ban Nha

Câu 9. Người đứng đầu tổ chức chính trị bí mật “Ai Cập trẻ” (1879) là

A. Átmét Arabi B. Ápđen Cađe

C. Muhamét Átmét D. Ápđen Phata en Sisi

Câu 10. Tổ chức chính trị bí mật “Ai Cập trẻ” được thành lập năm 1879 nhằm

A. kêu gọi đối phó với các thế lực thù địch

B. tập hợp, tổ chức những thanh niên yêu nước

C. chuẩn bị tiến hành khởi nghĩa vũ trang

D. đề ra những cải cách mang tính chất tư sản

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11 có đáp án, hay khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 5: Châu Phi và các nước Mĩ La-tinh (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX) (phần 4)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) (phần 3)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) (phần 4)

Săn SALE shopee tháng 5:

  • Mỹ phẩm SACE LADY giảm tới 200k
  • SRM Simple tặng tẩy trang 50k
  • Combo Dầu Gội, Dầu Xả TRESEMME 80k
You might also like
Tắt Quảng Cáo [X]