Getting started trang 18 Unit 7 SGK Tiếng Anh 11 mới

Chào mừng bạn đến với Gmod.apk hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết Unit 7 tieng anh 11 thi diem hi vọng sẽ giúp ích cho bạn

Bài 1

Further education

(Giáo dục sau trung học)

1. Listen and read

(Hãy nghe và đọc.)

FURTHER EDUCATION

Phong: Hey, you’ve been in front of your computer for so long! What are you looking for?

Kevin: Well, I’ve been searching for information about further education for several days and I’ve learnt a lot about it from different websites.

Phong: What is further education?

Kevin: It’s basically education below degree level for people above school age. It can be academic or vocational.

Maria: Sounds interesting! How are they different?

Kevin: Academic courses help us develop analytical skills, critical thinking and knowledge for higher education at a university or college.

Phong: Will that lead to a bachelor’s degree?

Kevin: Exactly. That’s the undergraduate level. At the postgraduate level, you get a master’s degree. or a doctoral degree. A doctoral degree, also called a doctorate or PhD, is the highest university degree.

Maria: I see. What about vocational courses?

Kevin: They provide us with practical skills, training and qualifications to succeed in a particular job.

Maria: OK. So, what are your plans for the future?

Kevin: I’ve been thinking about studying abroad lately. Besides improving my language skills. I can learn more about other cultures. It can be exciting.

Phong: And more expensive…

Kevin: But we can apply for scholarships.

Maria: Weil, I may need more time to decide on my major so I won’t go straight to university after school.

Kevin: Good ideal Many students prefer to take a gap year between secondary school and college so they can do voluntary work or internships, and travel.

Maria: I couldn’t agree more. I’ve travelled to quite a few countries since grade 9. Next year I plan to go to Thailand to work as a volunteer at a children’s home. I hope the practical experience will make my CV look good.

Phong: Sounds great! I’d like to join you if I can. we have never been to Thailand before.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Phong: Này, bạn ngồi trước màn hình máy tính lâu quá rồi đấy nhé. Đang tìm kiếm cái gì thế?

Kevin: Ờ, mấy hôm nay mình đang tìm kiếm thông tin về giáo dục bổ túc. Mình đọc được rất nhiều về vấn đề này trên các trang mạng khác nhau.

Phong: Giáo dục bổ túc là gì?

Kevin: Về cơ bản đó là bậc giáo dục dưới trình độ bằng cấp dành cho những người đã tốt nghiệp trung học, có thế ở hình thức học thuật hay đào tạo nghề.

Maria: Nghe có vẻ thú vị! Chúng khác nhau thế nào?

Kevin: Các khoá học thuật giúp chúng ta phát triển kỹ năng phân tích, tư duy phản biện và kiến thức cho giáo dục nâng cao ở các trường cao đẳng và đại học.

Phong: Có phải ai tham gia các khoá học này sẽ được cấp bằng cử nhân?

Kevin: Chính xác. Đó là bậc đại học. Ở bậc cao học, bạn sẽ được nhận bằng thạc sĩ, hoặc tiến sĩ. Bằng tiến sĩ hay còn gọi là học vị tiến sĩ, là bằng cấp đại học cao nhất.

Maria: Mình hiểu rồi. Thế còn các khoá học nghề?

Kevin: Chúng cung cấp cho chúng ta những kỹ năng thực hành, đào tạo và trang bị trình độ chuyên môn để có thể thành công trong một lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể.

Maria: Ồ, vậy kế hoạch tương lai của bạn là gì?

Kevin: Gần đây mình nghĩ đến chuyện đi du học. Ngoài việc cải thiện các kỹ năng ngôn ngữ, mình có thể tìm hiểu thêm về các nền văn hoá khác. Cũng có thể hứng thú lắm đây!

Phong: Và tốn kém hơn…

Kevin: Nhưng chúng ta có thể xin học bổng.

Maria: Ừ, có thể mình cần thêm thời gian để quyết định chọn chuyên ngành, vì thế mình sẽ không vào thẳng đại học sau khi tốt nghiệp trung học.

Kevin: Ý kiến hay đấy! Nhiều học sinh thích nghỉ ngơi một năm trong khoảng thời gian sau khi học xong trung học và trước khi vào đại học để họ có thể tham gia công việc tình nguyện, đi thực tập và du lịch.

Maria: Mình hoàn toàn đồng ý. Mình đã đến một số nước từ năm lớp 9. Năm tới mình dự định đi Thái Lan làm tình nguyện viên ở một trại trẻ. Mình hy vọng kinh nghiệm thực tế sẽ khiến lý lịch của mình ấn tượng.

You might also like
Tắt Quảng Cáo [X]