Chào mừng bạn đến với Gmod.apk hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết Vở bài tập toán lớp 3 trang 50 51 hi vọng sẽ giúp ích cho bạn

Lời giải Vở bài tập Toán lớp 3 trang 50 Tập 2 và lời giải sgk Toán lớp 3 trang 50 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều giúp học sinh lớp 3 dễ dàng làm bài tập trong VBT Toán lớp 3 trang 50. Bạn vào tên trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 50 Tập 2 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

– Vở bài tập Toán lớp 3 trang 50 Tập 2 (sách mới):

 • (Kết nối tri thức) Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 58: Luyện tập chung (Tập 2 trang 49, 50, 51, 52, 53)

  Xem lời giải

 • (Chân trời sáng tạo) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 50 Thực hành và trải nghiệm: Tính chu vi sàn phòng học, chu vi sân trường

  Xem lời giải

 • (Cánh diều) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 49, 50 Bài 78: Phép cộng trong phạm vi 100 000

  Xem lời giải

– Vở bài tập Toán lớp 3 trang 50 Tập 1 (sách mới):

 • (Kết nối tri thức) Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 19: Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông (trang 49, 50, 51, 52, 53)

  Xem lời giải

 • (Chân trời sáng tạo) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 50 Nhân nhẩm, chia nhẩm

  Xem lời giải

 • (Cánh diều) Vở bài tập Toán lớp 3 trang 50, 51 Bài 24: Luyện tập

  Xem lời giải

Giải sgk Toán lớp 3 trang 50 (cả ba sách)

– Kết nối tri thức:

 • (Kết nối tri thức Tập 1) Giải Toán lớp 3 trang 49, 50, 51 Bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng

  Xem lời giải

 • (Kết nối tri thức Tập 2) Giải Toán lớp 3 trang 47, 48, 49, 50, 51 Bài 57: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

  Xem lời giải

– Chân trời sáng tạo:

 • (Chân trời sáng tạo Tập 1) Giải Toán lớp 3 trang 50 Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000

  Xem lời giải

 • (Chân trời sáng tạo Tập 2) Giải Toán lớp 3 trang 51, 52 Trăm nghìn

  Xem lời giải

– Cánh diều:

 • (Cánh diều Tập 1) Giải Toán lớp 3 trang 50, 51 Bảng chia 9

  Xem lời giải

 • (Cánh diều Tập 2) Giải Toán lớp 3 trang 49, 50, 51 Em vui học toán

  Xem lời giải

Lưu trữ: Giải Vở bài tập Toán lớp 3 trang 50 Tự kiểm tra (sách cũ)

Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có các câu trả lời A, B, C, D. hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1 trang 50 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: Số liền sau của 4279 là:

A. 4278 B. 4269 C. 4280 D. 4289

Lời giải:

Số liền sau của 4279 là 4280

Chọn đáp án C

Câu 2 trang 50 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: Trong các số 5864; 8654; 8564; 6845; số lớn nhất là

A. 5864 B. 8654 C. 8564 D. 6845

Lời giải:

Chọn đáp án B

Câu 3 trang 50 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: Trong cùng một năm, ngày 23 tháng 3 là ngày thứ ba, ngày 2 tháng 4 là:

A. Thứ tư B. Thứ năm C. Thứ sáu D. Thứ bảy

Lời giải:

Chọn đáp án C

Câu 4 trang 50 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: Số góc vuông có trong hình bên là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Lời giải:

Vậy hình vẽ trên có 3 góc vuông.

Chọn đáp án B.

Câu 5 trang 50 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: 9m 5cm = … Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 14 B. 95 C. 950 D. 905

Lời giải:

Đổi: 9m 5cm = 900cm + 5cm = 905cm

Chọn đáp án D

Phần 2. Làm các bài tập sau

Bài 1 trang 50 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: Đặt tính rồi tính:

6947 + 3528 8291 – 635 2817 x 3 9640 : 5

………………… ……………… …………….. ………………..

………………… ……………… …………….. ………………..

………………… ……………… …………….. ………………..

Lời giải:

Bài 2 trang 50 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: Có 5 thùng, mỗi thùng chứa 1106 lít nước. Người ta lấy ra 2350 lít nước từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít nước?

Lời giải:

Số lít nước có trong 5 thùng là:

1106 x 5 = 5530 (lít nước)

Sau khi lấy ra 2350 lít nước thì còn lại:

5530 – 2350 = 3180 (lít nước)

Đáp số: 3180 lít nước

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 3 hay khác:

 • Bài 127: Các số có năm chữ số
 • Bài 128: Luyện tập
 • Bài 129: Các số có năm chữ số (tiếp theo)
 • Bài 130: Luyện tập
 • Bài 131: Số 100 000- Luyện tập

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Cánh diều
You might also like
Tắt Quảng Cáo [X]