Leapdroid

Phần mềm giả lập Android trên PC

Leapdroid là một giả lập Android trên máy tính. Nó cho phép bạn chạy các ứng dụng Android trên máy tính của mình mà…
Tắt Quảng Cáo [X]