Wordle APK

v1.33.0 MOD APK (Unlimited Money, Hint, Skip)

Wordle là một trò chơi trực tuyến miễn phí trên trang web wordle.com. Trò chơi này có mục đích là tìm ra một từ tiếng Anh có năm chữ cái trong vòng năm lượt đoán.

Mỗi lượt đoán, người chơi sẽ nhập một từ tiếng Anh có năm chữ cái và Wordle sẽ cho biết chữ cái nào trong từ đó đúng và đứng ở đúng vị trí, cũng như chữ cái nào đúng nhưng đứng ở vị trí sai. Người chơi phải suy luận và tìm ra từ đúng trong vòng năm lượt đoán.

Từ được tạo ra ngẫu nhiên bởi trò chơi, do đó người chơi có thể gặp phải từ khó hoặc dễ tìm tùy theo may mắn. Tuy nhiên, trò chơi rất gây nghiện và được yêu thích bởi nhiều người trên toàn thế giới.

Trò chơi Wordle không yêu cầu người chơi đăng ký hoặc tạo tài khoản, người chơi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên trang web wordle.com.

DOWNLOAD

You might also like
Tắt Quảng Cáo [X]